Thứ tư, 18/07/2018 07:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Từ hôm nay có thể học thạc sĩ chỉ trong 1 năm

01/07/2014, 10:04 (GMT+7)

Theo quy định mới, thời gian đào tạo thạc sĩ từ 1 - 2 năm. Trong đó, thời gian tối thiểu 1 năm học được áp dụng đối với những ngành, chuyên ngành mà ở trình độ đại học...

Thông tư 15/2014/TT-BGDĐT về quy chế đào tạo thạc sĩ mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo có giá trị thực hiện từ hôm nay. Thông tư bổ sung quy định về quản lý hoạt động đào tạo thạc sĩ, gồm: địa điểm đào tạo, tổ chức đào tạo; thi, kiểm tra, đánh giá; hướng dẫn luận văn và điều kiện bảo vệ luận văn; hội đồng đánh giá, thẩm định luận văn.

Theo quy định mới, thời gian đào tạo thạc sĩ từ 1 - 2 năm. Trong đó, thời gian tối thiểu 1 năm học được áp dụng đối với những ngành, chuyên ngành mà ở trình độ đại học có thời gian đào tạo từ 5 năm học trở lên và khối lượng kiến thức tích lũy được từ 150 tín chỉ trở lên. Thời gian đào tạo thạc sĩ từ 1,5 - 2 năm áp dụng đối với những ngành, chuyên ngành còn lại.

P.THẢO

Đang được quan tâm

Gửi bình luận