Thứ sáu, 25/05/2018 11:52 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Tỷ lệ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn còn cao

25/04/2014, 09:36 (GMT+7)

Tỷ lệ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn nhiều nơi vẫn còn trên 50%, cá biệt có nơi trên 60 đến 70%.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thì hiệu quả giảm nghèo ở nước ta chưa thực sự bền vững, chênh lệch giàu nghèo giữa các vùng, nhóm dân cư chưa được thu hẹp nhất là ở khu vực miền núi phía Bắc và Tây Nguyên. Tỷ lệ nghèo ở các xã đặc biệt khó khăn nhiều nơi vẫn còn trên 50%, cá biệt có nơi trên 60 đến 70%.

Đặc biệt, tỷ lệ tái nghèo, phát sinh nghèo hằng năm vẫn còn cao. Sự chồng chéo chính sách giảm nghèo đang trở thành yếu tố cản trở hiệu quả thực hiện các chính sách và mục tiêu giảm nghèo; cơ chế quản lý, giám sát việc bố trí, sử dụng nguồn vốn còn lỏng lẻo, trùng lắp, dẫn đến hiệu quả sử dụng nguồn lực cho giảm nghèo thấp... 

Đến nay, tổng nguồn vốn huy động cho mục tiêu giảm nghèo từ năm 2005 - 2012 là hơn 864 nghìn tỷ đồng. Tỷ lệ hộ nghèo đã giảm từ 22% (năm 2005) xuống còn 7,8% (năm 2013).

THÂN VĨNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận