Thứ năm, 19/07/2018 06:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vai trò HTX dịch vụ nông nghiệp trong xây dựng NTM

18/04/2011, 09:52 (GMT+7)

Hoạt động của các HTX dịch vụ đã phát huy vai trò là tổ chức kinh tế của các hộ nông dân.

Thực hiện Nghị quyết 26-NQ/TW, Hội nghị lần thứ 7 BCH Trung ương Đảng khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Chương trình xây dựng NTM đã trở thành Chương trình mục tiêu quốc gia.

Đây là cơ hội rất thuận lợi làm cho khu vực nông thôn ngày càng phát triển, ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao; trong đó các tổ chức kinh tế hợp tác (HTX dịch vụ nông nghiệp) vừa là một trong những tiêu chí cần đạt được, vừa là công cụ phát huy nội lực rất hiệu quả trong sự nghiệp xây dựng NTM.

Hoạt động của các HTX dịch vụ đã phát huy vai trò là tổ chức kinh tế của các hộ nông dân; hiện nay trên địa bàn Thành phố Hà Nội có 979 HTX dịch vụ nông nghiệp; trong đó có 896 HTX chuyển đổi và 83 HTX thành lập mới; thu hút 1.007.839 xã viên, chiếm 26% trong tổng lao động khu vực nông nghiệp nông thôn; hoạt động của các HTX được thực hiện trên cơ sở tự chủ, tự chịu trách nhiệm với sự góp vốn, sức lao động của các hộ xã viên.

Với nguồn vốn tích luỹ, vốn góp của xã viên bình quân của mỗi HTX hiện nay trên 838,2 triệu đồng, các HTX đã đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ đáp ứng yêu cầu phục vụ sản xuất của các hộ xã viên như dịch vụ thuỷ nông: 90,3% HTX tham gia, bảo vệ thực vật 76,7% HTX tham gia, cung ứng giống cây trồng: 59,2% HTX, làm đất: 20,4%, thú y: 9,5%, tiêu thụ sản phẩm: 5,1%, tín dụng nội bộ: 1,8% HTX…; đã cơ bản đáp ứng 70% nhu cầu tưới và 60% nhu cầu tiêu cho các diện tích đất canh tác ngoại thành; 70% nhu cầu sử dụng điện; 35% nhu cầu dịch vụ bảo vệ thực vật; 12% nhu cầu dịch vụ thú y...

Một số HTX đã mở rộng thêm các dịch vụ phục vụ dân sinh như dịch vụ vệ sinh môi trường 5% HTX tham gia, dịch vụ nước sinh hoạt 6% HTX, quản lý chợ 4% HTX... đã góp phần chuyển đổi cơ cấu sản xuất, tạo công ăn việc làm, nâng cao đời sống xã viên trong HTX; các HTX hoạt động hiệu quả đã có điều kiện đầu tư xây dựng cơ sơ sở hạ tầng, chuyển giao khoa học kỹ thuật nhất là các biện pháp về thuỷ lợi, công nghệ mới, giống mới… tạo điều kiện cho các hộ xã viên đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát triển sản xuất theo hướng chuyên ngành về trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản, chế biến..

Từ hoạt động hiệu quả của các HTX dịch vụ trong năm qua đã đạt doanh thu bình quân của 1 HTX khoảng 480 triệu đồng, lãi bình quân 1 HTX đạt 60,2 triệu đồng. Thông qua hoạt động của các HTX đã tạo việc làm và tăng thu nhập cho các hộ xã viên; bình quân thu nhập của lao động trong HTX từ 5- 600.000 đồng/tháng. Hoạt động của các HTX đã giúp cho kinh tế hộ phát triển trong nền sản xuất hàng hoá như cung ứng giống, vật tư, các biện pháp kỹ thuật giúp các hộ sản xuất những cây trồng vật nuôi cho năng suất chất lượng cao như giống lợn ngoại, cá chất lượng, rau quả an toàn…

Trên cơ sở phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá các HTX đã tổ chức cho các hộ xã viên thực hiện dồn điền đổi thửa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, mở rộng quy mô sản xuất theo hướng thâm canh, chuyên canh cao; 65 HTX phát triển sản xuất theo hướng chuyên ngành như chăn nuôi, cây ăn quả, thuỷ sản, rau an toàn, sản xuất giống...; các HTX đã tổ chức hiệu quả việc thu mua, tiêu thụ sản phẩm cho các hộ xã viên nhằm khuyến khích phát triển sản xuất, nhiều HTX đã mở rộng quy mô đầu tư phát triển sơ, chế biến nông sản như HTX nông nghiệp Đông Dư, HTX dịch vụ tổng hợp Lĩnh Nam…đã góp phần đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho xã viên và lao động nông nghiệp.

Hoạt động của các HTX đã mở rộng các hình thức liên kết hợp tác, đến nay đã có 24 HTX thực hiện hiệu quả liên kết đầu tư phát triển sản xuất như HTX Cổ Đông với trên 150 xã viên thu nhập từ chăn nuôi đạt 250 tỷ đồng, HTX chăn nuôi Mỹ Hà doanh thu 72 tỷ đồng, lãi từ 15- 20%... Thông qua hoạt động liên kết, các HTX đã tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng, giao thông nội đồng, thuỷ lợi... chuyển giao giống, công nghệ mới vào sản xuất theo quy mô tập trung, đã cho sản lượng hàng hóa lớn như: HTX nông nghiệp Liệp Tuyết đã mở rộng quy mô sản xuất giống lúa nguyên chủng trên 50 ha, đạt sản lượng trên 360 tấn giống lúa nguyên chủng đạt doanh thu gần 1,8 tỷ; HTX dịch vụ nông nghiệp Đồng Phú cũng đã quy hoạch vùng sản xuất giống lúa nguyên chủng trên 30 ha cho sản lượng trên 300 tấn giống, đạt doanh thu trên 1,2 tỷ đồng; trên cơ sở đó đã tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp như HTX nông nghiệp Văn Đức đã quy hoạch 50 ha sản xuất rau an toàn và đã được doanh nghiệp đầu tư xây dựng xưởng sơ chế tại chỗ…

Để các HTX dịch vụ tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ đắc lực cho kinh tế hộ phát triển gắn với quá trình xây dựng NTM; hoạt động của các HTX cần tập trung vào một số giải pháp sau:

- Tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, xã viên nắm được các chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước về xây dựng NTM.

- Có định hướng và kế hoạch hướng dẫn sản xuất, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, thuỷ sản cho các hộ xã viên và hộ sản xuất nông nghiệp.

- Tổ chức tốt các dịch vụ đang thực hiện như: nước, giao thông, thuỷ lợi nội đồng, bảo vệ thực vật, bảo vệ sản xuất, làm đất, giống mới, vật tư nông nghiệp, khuyến nông, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất.

- Mở mang thêm các dịch mới cho xã viên và hộ sản xuất nông nghiệp như: vệ sinh môi trường, tín dụng nội bộ, tổ chức sản xuất, tiêu thụ nông sản, dịch vụ ngành nghề, việc làm cho xã viên.

- Mở rộng sản xuất kinh doanh, dịch vụ ra bên ngoài HTX.

- Phối hợp tích cực với chính quyền triển khai và thực hiện các chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn như: Dồn điền, đổi thửa, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xoá đói, giảm nghèo, xây dựng NTM.

- Nâng cao năng lực để tham gia làm chủ các dự án liên quan đến phát triển nông nghiệp.

LÊ THIẾT CƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận