Thứ tư, 23/05/2018 08:16 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Việt Nam là quốc gia duy nhất trong khu vực có diện tích rừng ngày càng tăng

04/05/2017, 21:23 (GMT+7)

Chiều 4/5, tại Hà Nội, Bộ NN-PTNT tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW công bố Chương trình hành động REDD+ quốc gia (NRAP) và Đường tham chiếu rừng (FREL).

16-57-15_20170504_155633
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị được tổ chức với sự tham gia của nhiều cơ quan chuyên môn, chuyên gia, tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực lâm nghiệp nhằm đưa ra các kế hoạch, định hướng, giải pháp triển khai có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và các Mục tiêu của Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững, Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh, thực hiện các thỏa thuận quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Bộ NN-PTNT Hà Công Tuấn nhấn mạnh, Việt Nam hiện có khoảng 25 triệu người đang sống trong và cạnh vùng rừng núi ở Việt Nam. Trong hai thập kỷ qua, Chính phủ Việt Nam đã có những nỗ lực rất lớn trong việc thúc đẩy quản lý rừng bền vững, tăng cường hiệu quả trong quản lý rừng và đất lâm nghiệp. Trong đó, độ che phủ rừng của Việt Nam đã tăng từ 33,2% năm 2010 lên 41,19% năm 2016, trở thành quốc gia duy nhất trong khu vực có diện tích rừng ngày càng tăng.

Đặc biệt, trong năm 2017 có nhiều văn bản quan trọng được ban hành: Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/1/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 5/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính thông qua hạn chế mất và suy thoái rừng; bảo tồn, nâng cao trữ lượng các - bon và quản lý bền vững tài nguyên rừng đến năm 2030 (NRAP).

Bộ NN-PTNT cũng đã trình Ban thư ký Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu (UNFCCC) Đường tham chiếu rừng (FREL/FRL) của Việt Nam. Những văn bản nói trên là cơ sở rất quan trọng cho công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trong thời gian tới.

“Trong những năm qua, Việt Nam luôn nhận được sự hỗ trợ to lớn về kỹ thuật và tài chính của cộng đồng quốc tế để thực hiện thành công chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+. Trong thời gian tới chúng tôi đề nghị các đơn vị, tổ chức, cá nhân tiếp tục hỗ trợ để Việt Nam thực hiện có hiệu quả các sáng kiến về rừng và REDD+ mà Việt Nam đã tham gia”, Thứ trưởng Hà Công Tuấn nói.

NGUYÊN HUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận