Vĩnh Long: 91 vụ vi phạm SXKD nông thủy sản

15/07/2014, 09:02 (GMT+7)

Đối với lĩnh vực quản lý ATVSTP trong sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản thu 93 mẫu để kiểm tra thì có 9 mẫu không đạt chất lượng.

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Đoàn thanh tra liên ngành Sở NN-PTNT Vĩnh Long có 12 cuộc thanh, kiểm tra tại 2.678 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, VTNN, vận chuyển gia súc, gia cầm sống…, đã phát hiện 91 vụ vi phạm.

Qua đó đoàn liên ngành đã xử lý nhắc nhở 25 vụ, phạt 65 vụ với số tiền phạt 187,3 triệu đồng, còn lại 1 vụ đang chờ xử lý theo pháp luật. Đối với lĩnh vực quản lý ATVSTP trong sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản thu 93 mẫu để kiểm tra thì có 9 mẫu không đạt chất lượng.

THANH PHONG
Share Google Share Twitter Share Zalo Share Facebook Share SMS facebook  

Gửi bình luận