Đường dây nóng : 091.352.8198

Vĩnh Long: 91 vụ vi phạm SXKD nông thủy sản

Đối với lĩnh vực quản lý ATVSTP trong sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản thu 93 mẫu để kiểm tra thì có 9 mẫu không đạt chất lượng.

Tin bài khác

Trong 6 tháng đầu năm 2014, Đoàn thanh tra liên ngành Sở NN-PTNT Vĩnh Long có 12 cuộc thanh, kiểm tra tại 2.678 cơ sở sản xuất, kinh doanh hàng hóa, VTNN, vận chuyển gia súc, gia cầm sống…, đã phát hiện 91 vụ vi phạm.

Qua đó đoàn liên ngành đã xử lý nhắc nhở 25 vụ, phạt 65 vụ với số tiền phạt 187,3 triệu đồng, còn lại 1 vụ đang chờ xử lý theo pháp luật. Đối với lĩnh vực quản lý ATVSTP trong sản xuất, kinh doanh nông - lâm - thủy sản thu 93 mẫu để kiểm tra thì có 9 mẫu không đạt chất lượng.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
THANH PHONG
Bình luận Gửi phản hồi