Thứ hai, 21/05/2018 08:23 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Vĩnh Phúc: Thêm 17 xã đăng ký đạt chuẩn NTM năm 2014

17/04/2014, 22:39 (GMT+7)

Hiện tỉnh Vĩnh Phúc đã xét công nhận 20 xã đạt chuẩn NTM năm 2013 và đang triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM đối với 17 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2014.

Theo kết quả rà soát, trong số 17 xã đăng ký hoàn thành NTM vào năm 2014, đến nay đã có 7 xã: Tân Cương (Vĩnh Tường); Tân Lập, Lãng Công (Sông Lô); Trung Hà (Yên Lạc); Kim Long (Tam Dương); Hương Sơn, Trung Mỹ (Bình Xuyên) đạt từ 13-15 tiêu chí; 10 xã còn lại gồm: Cao Minh (TX. Phúc Yên), Triệu Đề, Bắc Bình (Lập Thạch), Duy Phiên (Tam Dương); Trung Kiên, Văn Tiến (Yên Lạc); Vũ Di, Bình Dương (Vĩnh Tường); Hợp Châu (Tam Đảo); Thanh Trù (Vĩnh Yên) đã đạt từ 10-12 tiêu chí.

Hiện tỉnh Vĩnh Phúc đã xét công nhận 20 xã đạt chuẩn NTM năm 2013 và đang triển khai nhiệm vụ xây dựng NTM đối với 17 xã đăng ký đạt chuẩn năm 2014. Tỉnh Vĩnh Phúc yêu cầu các xã rà soát các tiêu chí để có kế hoạch triển khai cụ thể; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực xây dựng NTM, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân. Đối với kinh phí hỗ trợ theo quy định, tỉnh sẽ cấp đủ cho các xã trong tháng 5.

Hiện tại, lãnh đạo 17 xã đăng kí đạt chuẩn NTM năm 2014 đi tham quan, học hỏi kinh nghiệm xây dựng NTM tại các xã: Tam Phúc, huyện Vĩnh Tường và Đồng Thịnh, huyện Sông Lô. 

KC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận