Thứ năm, 19/07/2018 11:22 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

16/07/2014, 08:10 (GMT+7)

Kiểm tra kiến thức về ATTP bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về ATTP theo lĩnh vực quản lý.

Bạn đọc gửi từ hòm thư: tancomngon@gmail.com hỏi:

Gia đình tôi bán hàng ăn từ nhiều năm nay đều đảm bảo uy tín. Hiện nay trong tình hình thị trường có rất nhiều cửa hàng ăn uống không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP), nên chủ trương của Nhà nước về kiểm tra VSATTP để cấp giấy xác nhận cho hộ kinh doanh thực phẩm là đúng và gia đình tôi đồng tình, hưởng ứng cao.

Qua chuyên mục luật sư trên Báo NNVN, tôi xin luật gia nêu rõ những quy định về hồ sơ xin cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP, để gia đình cùng thực hiện.

Trả lời:

Tại Thông tư liên tịch số 13/2014 ngày 9/4/2014 của Liên bộ Bộ Y tế, Bộ NN-PTNT và Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân công phối hợp trong quản lý Nhà nước về ATTP quy định hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP như sau:

Chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm có trách nhiệm gửi một bộ hồ sơ đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP đến cơ quan được quy định (Điều 9 của Thông tư 13/2014) qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp.

Bộ hồ sơ bao gồm:

Đối với cá nhân: Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về ATTP theo Mẫu số 01a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư liên tịch này; bản sao giấy chứng minh thư nhân dân; giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Quy trình xác nhận kiến thức về ATTP được quy định:

Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền lập kế hoạch để xác nhận kiến thức về ATTP và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về ATTP cho tổ chức, cá nhân.

Kiểm tra kiến thức về ATTP bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về ATTP theo lĩnh vực quản lý.

Giấy xác nhận kiến thức về ATTP được cấp cho những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành.

Trong thời gian 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (ngày kiểm tra) cơ quan có thẩm quyền quy định tại Điều 9 Thông tư 13/2014 có trách nhiệm cấp giấy xác nhận. Mẫu giấy xác nhận kiến thức về ATTP theo Mẫu số 02a quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo thông tư.

Trên đây là một số quy định chung về hồ sơ cũng như quy trình đề nghị cấp giấy xác nhận kiến thức về ATTP. Bạn cần nghiên cứu kỹ Thông tư 13 này để vận dụng khi lập hồ sơ xin cơ quan có thẩm quyền xác nhận.

LG. MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận