Thứ hai, 23/04/2018 08:35 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xếp lương công chức cấp xã

18/04/2017, 06:30 (GMT+7)

Theo quy định tại Thông tư số 03/2010 ngày 27/5/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP...

Bạn đọc gửi từ địa chỉ truongtrungsap@gmail.com hỏi:

Tôi làm cán bộ xã từ tháng 6/1986 đến nay (Bí thư Đoàn xã, Thường trực Đảng ủy, Chủ tịch UBND Xã, Bí thư Đảng ủy).

Tôi được cấp bằng tốt nghiệp trung cấp Nông lâm năm 1983. Tháng 6/2005 làm Bí thư Đảng ủy hệ số tiền lương là 2,86. Từ tháng 7/2005 chuyển làm công chức Địa chính- Xây dựng- Nông nghiệp nông thôn và được hưởng bảo lưu hệ số 2,86 trong 6 tháng, đến tháng 1/2006 hưởng theo ngạch cán sự bậc 3 hệ số 2,26. Đến thời điểm thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/200 là bậc 4 hệ số 2,46.

Tôi có bằng trung cấp từ năm 1983 và đã làm việc tại xã thuộc diện có thời gian BHXH bắt buộc là 23 năm (tính đến 2009) và hiện nay là 30 năm 9 tháng, ngạch cán sự hệ số lương đang hưởng là 3,46.

Vậy việc tính xếp lương cho tôi theo NĐ 92/NĐ- CP ngày 22/10/2009 và NĐ 204/NĐ- CP ngày 14/12/2004 có đúng không?

Trả lời:

Theo quy định tại Thông tư số 03/2010 ngày 27/5/2010 của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã quy định việc chuyển xếp lương như sau:

Trường hợp thôi giữ chức danh cán bộ cấp xã và được bố trí làm công chức cấp xã:

Nếu đang xếp lương chức vụ theo bảng lương quy định tại điểm a, khoản 1 Điều 5 Nghị định 92/2009/NĐ-CP thì được bảo lưu hệ số lương chức vụ đang hưởng trong 6 tháng, sau đó thực hiện xếp lương theo quy định tại khoản 2 Điều 2 và khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều 3 Thông tư liên tịch này.

Nếu đang xếp lương theo ngạch, bậc công chức hành chính và hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo thì tiếp tục hưởng lương theo ngạch, bậc công chức hành chính đã được xếp và hưởng bảo lưu phụ cấp chức vụ lãnh đạo đang hưởng trong 06 tháng sau đó thôi hưởng phụ cấp chức vụ lãnh đạo.

Khoản 2 Điều 2 quy định: Cán bộ cấp xã đã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ trung cấp trở lên theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 5 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP thì thực hiện xếp lương như công chức hành chính quy định tại bảng lương số 2 (Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP, cụ thể như sau:

Cán bộ cấp xã tốt nghiệp trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ trung cấp xếp lương theo ngạch cán sự (mã số 01.004).

Cứ sau mỗi khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) đối với ngạch chuyên viên và ngạch chuyên viên (cao đẳng) và cứ sau mỗi khoảng thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) đối với ngạch cán sự được xếp lên 01 bậc lương trong ngạch được xếp.

Trường hợp trong thời gian công tác có năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc bị kỷ luật (khiển trách hoặc cảnh cáo) thì cứ mỗi năm không hoàn thành nhiệm vụ được giao hoặc cứ mỗi lần bị kỷ luật bị trừ 06 tháng; nếu bị kỷ luật cách chức thì cứ mỗi lần bị kỷ luật bị trừ 12 tháng; nếu có năm vừa không hoàn thành nhiệm vụ được giao, vừa bị kỷ luật thì thời gian bị trừ của năm đó cũng chỉ tính theo thời gian bị trừ của hình thức bị kỷ luật).

Thực hiện việc chuyển xếp từ lương chức vụ đã hưởng theo bảng lương số 5 ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP sang lương theo ngạch, bậc công chức hành chính như sau:

Trường hợp trong suốt thời gian công tác không có thay đổi về trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ thì kể từ ngày tham gia công tác được tính xếp vào hệ số lương bậc 1 của ngạch công chức hành chính. Thời gian công tác sau đó được tính xếp lên bậc lương cao hơn trong ngạch theo nguyên tắc xếp lương như đã nêu ở phần trên.

Về trường hợp của anh, quá trình công tác, anh không có sự thay đổi về bằng cấp (chỉ có bằng trung cấp từ năm 1983 đến nay) nên khi anh thôi giữ chức danh cán bộ xã mà chuyển sang công chức cấp xã thì khi xếp lương theo Nghị định 92 anh được xếp lương theo ngạch cán sự (mã ngạch mã số 01.004) bậc 3 hệ số 2,26 sang bậc 4 hệ số 2,46 và thời hạn nâng bậc lương là 14 tháng nếu đủ các tiêu chuẩn về nâng bậc lương.

Như vậy việc chuyển xếp lương cho anh theo Nghị định 92 là đúng quy định. Anh cần nghiên cứu thêm Thông tư 03/2010 này để hiểu rõ hơn.

LG MINH HƯƠNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận