Thứ hai, 23/04/2018 06:43 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Xử phạt hành vi vi phạm quy định sử dụng thiết bị khai thác thủy sản

14/11/2014, 09:16 (GMT+7)

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 103/2013/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về sử dụng ngư cụ, thiết bị, phương pháp khai thác thủy sản bị xử phạt như sau:

Hỏi 16: Tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về sử dụng ngư cụ, thiết bị, phương pháp khai thác thủy sản bị xử phạt như thế nào?

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 103/2013/NĐ-CP, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định về sử dụng ngư cụ, thiết bị, phương pháp khai thác thủy sản bị xử phạt như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000đ đối với hành vi không đánh dấu ngư cụ đang được sử dụng tại ngư trường theo quy định của pháp luật hoặc vứt bỏ ngư cụ xuống vùng nước tự nhiên (trừ trường hợp bất khả kháng).

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đến 2.000.000đ đối với một trong các hành vi:

a) Sử dụng đèn chiếu sáng để khai thác thủy sản mà tổng công suất đèn vượt quá quy định của pháp luật.

Ngoài ra, hành vi này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu số bóng đèn tương ứng công suất vượt quá mức quy định.

b) Sử dụng lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn quy định của pháp luật để khai thác thủy sản.

Ngoài ra, hành vi này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu bộ phận lưới có kích thước mắt lưới nhỏ hơn.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đến 6.000.000đ đối với hành vi sử dụng các loại ngư cụ hoặc thiết bị khai thác thủy sản du nhập từ nước ngoài vào Việt Nam để khai thác thủy sản (có tính chất hủy diệt nguồn lợi thủy sản) mà chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Ngoài ra, hành vi này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung: Tịch thu ngư cụ hoặc thiết bị khai thác thủy sản khác bị cấm hoặc ngư cụ, thiết bị khai thác thủy sản du nhập từ nước ngoài chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

4. Mức phạt tiền đối với hành vi sử dụng ngư cụ hoặc thiết bị khai thác thủy sản khác bị cấm sử dụng theo quy định của pháp luật như sau:

a) Từ 2.000.000 đến 4.000.000đ nếu hành vi xảy ra tại các vùng nước nội đồng.

Ngoài ra, hành vi này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung:

- Tịch thu ngư cụ hoặc thiết bị khai thác thủy sản khác bị cấm hoặc ngư cụ, thiết bị khai thác thủy sản du nhập từ nước ngoài chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

- Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản từ 1 tháng đến 3 tháng

b) Từ 6.000.000 đến 8.000.000đ nếu hành vi xảy ra trên biển.

Ngoài ra, hành vi này còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung:

- Tịch thu ngư cụ hoặc thiết bị khai thác thủy sản khác bị cấm hoặc ngư cụ, thiết bị khai thác thủy sản du nhập từ nước ngoài chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép.

- Tước quyền sử dụng giấy phép khai thác thủy sản từ 1 tháng đến 3 tháng

VPC

Đang được quan tâm

Gửi bình luận