Đường dây nóng : 0913.378.918

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ rừng và quản lý lâm sản

Anh Nguyễn Lâm Thái ở Bình Thuận hỏi:
Tin bài khác

Hiện nay việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản nói chung đã được tăng cường ở tất cả các khu vực, các trạm kiểm lâm, nhân dân đồng tình với việc làm của cơ quan có thẩm quyền nhằm ngăn ngừa nạn phá rừng và việc buôn bán, săn bắn các động vật rừng quý hiếm.

Trong thực tế thì đa số người vi phạm chưa nắm vững pháp luật và khi cán bộ xử phạt nói sao thì dân làm vậy, nên việc xử phạt có trường hợp không đúng quy định và không công bằng, có trường hợp đã ra quyết định xử phạt nhưng việc chấp hành của người vi phạm không nghiêm, do vậy kỷ cương, phép nước còn nhiều bất cập. Vì vậy mong luật sư giải thích cụ thể hơn các quy định của pháp luật về việc chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính để người dân quê tôi hiểu rõ.

Trả lời:

Trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản nói chung khi xử phạt một hành vi vi phạm đều phải căn cứ vào các quy định của pháp luật, tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm, hậu quả của hành vi mà các cán bộ được giao nhiệm vụ đưa ra hình thức xử phạt trên cơ sở quy định của pháp luật. Pháp luật cũng quy định rõ trình tự, thủ tục, thời gian mà người có thẩm quyền xử phạt cũng như người bị xử phạt phải chấp hành.

Đối với quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý và bảo vệ rừng thì sau khi ra quyết định xử phạt, người có thẩm quyền xử phạt phải giao quyết định cho người xử phạt hoặc thông báo cho người đó đến nhận. Trường hợp đã qua một năm mà người có thẩm quyền không thể giao quyết định xử phạt đến người bị xử phạt thì người đã ra quyết định xử phạt phải ra quyết định đình chỉ thi hành quyết định đối với người đó, trừ hình thức tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính.

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải được chấp hành trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày người có hành vi vi phạm bị xử lý hành chính được giao quyết định xử phạt, trừ trường hợp được hoãn thi hành.

Trong trường hợp cá nhân, tổ chức thực hiện vi phạm hành chính ở đơn vị hành chính thuộc tỉnh này nhưng cư trú, đóng trụ sở ở tỉnh khác và không có điều kiện chấp hành quyết định xử phạt ở nơi bị xử phạt thì quyết định xử phạt đó được chuyển đến cơ quan cùng cấp nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sở để tổ chức thi hành. Nếu nơi cá nhân cư trú, tổ chức đóng trụ sở không có cơ quan cùng cấp thì quyết định xử phạt được chuyển đến UBND cấp huyện để tổ chức thi hành.

Trong trường hợp áp dụng hình phạt tiền đối với người vi phạm mà không tịch thu phương tiện, thì người có thẩm quyền xử phạt có quyền tạm giữ giấy phép lưu hành phương tiện, giấy phép lái xe, giấy tờ thân thiết khác có liên quan hoặc tạm giữ phương tiện vi phạm cho đến khi tất cả những người trong vụ vi phạm bị xử phạt chấp hành xong quyết định xử phạt.

Việc tạm giữ phương tiện vi phạm hành chính để đảm bảo thi hành quyết định xử phạt phải được ghi trong quyết định xử phạt và phải lập biên bản tạm giữ phương tiện đối với người điều khiển phương tiện, chủ phương tiện và lý do tạm giữ. Thời gian tạm giữ phương tiện được áp dụng cho đến khi người vi phạm bị xử phạt chấp hành xong quyết định xử phạt.

Share Facebook Share Google Share Twitter Share Zingme  
LG Minh Hương
Bình luận Gửi phản hồi