Thứ hai, 21/05/2018 08:21 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Yên Bái: Giật mình những con số thanh tra

07/04/2014, 10:09 (GMT+7)

Theo báo cáo kết quả thanh tra năm 2013 của tỉnh Yên Bái nhiều người không khỏi giật mình.

Trong tổng số 286 đơn vị được thanh tra thì phát hiện 177 đơn vị vi phạm. Tổng số vi phạm kinh tế là 19,071 tỷ đồng, 666.323 m2 đất, đã xử lý thu hồi 14,653 tỷ đồng và 510.099 m2 đất.

Thanh tra một số lĩnh vực khác đều phát hiện những sai phạm. Thanh tra quản lý sử dụng đất đai: Tiến hành 20 cuộc thanh tra đối với 106 đơn vị, cá nhân phát hiện sai phạm 2,35 tỷ đồng, 666.227,7 m2 đất cấp trái thẩm quyền, yêu cầu khôi phục 5.110m2 ruộng, đề nghị xử lý trách nhiệm 71 cán bộ buông lỏng quản lý đất đai ở cơ sở.

Rà soát việc quản lý, sử dụng đất của 41 tổ chức, cá nhân đã phát hiện 602.295 m2 đất sử dụng không đúng mục đích, UBND tỉnh Yên Bái đã có quyết định thu hồi 510.098,8 m2 đất, trị giá bán thu hồi tiền đất nộp vào ngân sách 160 tỷ đồng.

Thanh tra 20 cuộc thực hiện dự án đầu tư xây dựng, điện nông thôn, khai thác khoáng sản, phát hiện tổng số sai phạm 3,648 tỷ đồng.

Thanh tra 119 cuộc quản lý sử dụng tài chính ngân sách đối với 160 đơn vị, thì phát hiện 95 đơn vị có sai phạm, tổng số sai phạm 13,072 tỷ.

THÁI SINH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận