| Hotline: 0983.970.780

10 năm nâng cao chất lượng cán bộ ngành nông nghiệp

Thứ Hai 30/11/2020 , 10:04 (GMT+7)

Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức là một trong 7 nhiệm vụ quan trọng trong công tác cải cách hành chính của Bộ NN-PTNT.

10 năm qua Bộ NN-PTNT đạt được thành tựu to lớn trong xây dựng nâng cao chất lượng cán bộ ngành nông nghiệp. Ảnh: Nguyên Huân.

10 năm qua Bộ NN-PTNT đạt được thành tựu to lớn trong xây dựng nâng cao chất lượng cán bộ ngành nông nghiệp. Ảnh: Nguyên Huân.

Triển khai Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” theo Quyết định số 1557/2012/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 của Thủ tướng Chính phủ, Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT đã ban hành Nghị quyết số 638-NQ/BCS về một số giải pháp nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức của Bộ. Đây là bước đột phá, thể hiện quyết tâm cao của Ban cán sự Đảng Bộ NN-PTNT về công tác tổ chức cán bộ.

Bộ NN-PTNT đã ban hành nhiều văn bản quy định, hướng dẫn công tác quản lý cán bộ, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức, như: Quy định thi tuyển một số vị trí lãnh đạo cấp phòng, cấp vụ; Quy chế đánh giá người đứng đầu đơn vị; Quy định về quy hoạch, chính sách trọng dụng nhân tài để xây dựng đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành; Hướng dẫn chi tiết về xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp đối với viên chức...

Thực hiện chủ trương về thí điểm thi tuyển lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, Bộ NN-PTNT là một trong 14 bộ, ban, ngành và 22 địa phương được chọn thí điểm thực hiện “đổi mới cách tuyển chọn lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp sở, cấp phòng”.

Ngay sau khi có chủ trương thí điểm thi tuyển các chức danh lãnh đạo, Ban cán sự Đảng bộ Bộ đã thống nhất tổ chức thi tuyển 1 Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, 1 Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trực thuộc Bộ và 02 lãnh đạo cấp vụ trực thuộc Tổng cục Thủy lợi và Tổng cục Phòng, chống thiên tai theo đúng quy định, đảm bảo công bằng, công khai, khách quan, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ.

Từ năm 2015 đến 31/12/2019, Bộ NN-PTNT đã thực hiện tuyển dụng 2.242 công chức, viên chức. Đội ngũ cán bộ mới được tuyển dụng ngày càng được chuẩn hoá về trình độ chuyên môn, tin học, ngoại ngữ và kỹ năng quản lý nhà nước. Ngoài ra, việc áp dụng hình thức tuyển đặc biệt, tuyển đặc cách đã tạo điều kiện cho đơn vị tuyển dụng công chức, viên chức có trình độ cao.

Việc quy hoạch cán bộ của Bộ NN-PTNT cũng đảm bảo có sự kế thừa, đồng thời có bước phát triển, tạo nguồn cán bộ, góp phần khắc phục tình trạng bị động, lúng túng trong công tác cán bộ và là cơ sở cho việc xây dựng kế hoạch đào tạo, bố trí, điều động, luân chuyển cán bộ, chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận. Từ năm 2016-2019, Bộ NN-PTNT đã thực hiện bổ nhiệm 168 cán bộ, bổ nhiệm lại 147 cán bộ thuộc diện Bộ quản lý.

Công tác luân chuyển cán bộ đã được Bộ NN-PTNT và các đơn vị tích cực triển khai thực hiện và đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ.  Từ năm 2015-2017, Bộ NN-PTNT đã cử 11 cán bộ đi luân chuyển. Các cán bộ sau khi luân chuyển trở về đã tăng cường thêm kinh nghiệm thực tiễn, vững vàng hơn trong xử lý công việc.

Bộ NN-PTNT đã đáp ứng đầy đủ hầu hết các yêu cầu trong công tác quản lý nguồn nhân lực. Ảnh: Nguyên Huân.

Bộ NN-PTNT đã đáp ứng đầy đủ hầu hết các yêu cầu trong công tác quản lý nguồn nhân lực. Ảnh: Nguyên Huân.

Trong 10 năm qua, Bộ NN-PTNT đã triển khai đồng bộ từ ban hành các quy định, đề án, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng theo giai đoạn, hàng năm, phê duyệt chương trình bồi dưỡng, triển khai tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Bộ, ngành.

Năm 2013, Bộ NN-PTNT đã phê duyệt Dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu, Hệ thống quản lý nguồn nhân lực của Bộ NN-PTNT”, đáp ứng đầy đủ hầu hết các yêu cầu trong công tác quản lý nguồn nhân lực của Bộ NN-PTNT.

Hệ thống phần mềm phục vụ quản lý nguồn nhân lực của Bộ NN-PTNT với nhiều phân hệ, module khác nhau và được sử dụng thống nhất trong toàn Bộ NN-PTNT, là công cụ giúp Vụ Tổ chức cán bộ, các đơn vị trong Bộ quản lý và theo dõi được nguồn nhân lực của đơn vị trên máy phục vụ tra cứu, tìm kiếm nhanh chóng, chính xác.

Bộ cũng xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân trong việc nêu gương và tạo sự chuẩn mực trong đạo đức, lối sống và tinh thần, thái độ làm việc của cán bộ, công chức. Việc quy định này, nhằm bảo đảm sự liêm chính và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức.

Công khai các hoạt động công vụ và quan hệ xã hội của công chức, viên chức; nâng cao ý thức, trách nhiệm của công chức, viên chức trong công tác phòng, chống tham nhũng, đồng thời là căn cứ để nhân dân giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật của công chức, viên chức.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Văn kiện Đại hội XIII khẳng định 'nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế'

Văn kiện Đại hội XIII khẳng định 'nông nghiệp là trụ đỡ của nền kinh tế'

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định như vậy.

Cả nước sản xuất 130 tỷ con giống/năm

Cả nước sản xuất 130 tỷ con giống/năm

Để cung ứng tôm giống chất lượng tốt cho người nuôi đạt hiệu quả, ngành thủy sản chú trọng các giải pháp và quy chế phối hợp quản lý từ khẩu sản xuất giống.

Căng mình ''đánh án': [Bài II] 'Lá chắn thép' chặn đứng Covid-19

Căng mình ''đánh án': [Bài II] 'Lá chắn thép' chặn đứng Covid-19

Càng gần tết, nhập cảnh trái phép càng căng thẳng hơn bao giờ hết. Các chiến sĩ Biên phòng Bình Phước gác chuyện gia đình, đời tư, lao vào cuộc chiến chống hung thần Covid-19…