Thứ hai, 10/12/2018 11:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

100% xã hoàn thành quy hoạch chung

08/11/2013, 09:29 (GMT+7)

UBND tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

UBND tỉnh Kon Tum vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm (2011-2013) thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo sơ kết của UBND tỉnh cho biết, sau 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, tỉnh Kon Tum bước đầu đã đạt được những kết quả nhất định, bộ mặt vùng nông thôn của tỉnh có nhiều khởi sắc, đời sống người dân ngày càng ổn định.

Tổng nguồn vốn huy động được để xây dựng NTM trên địa bàn toàn tỉnh là 470 tỷ 964 triệu đồng; đã có 81/81 xã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng NTM (đạt 100%); 10 xã cơ bản hoàn thành quy hoạch chi tiết (đạt 12,35%); 79/81 xã xây dựng hoàn thành và được phê duyệt Đề án xây dựng NTM (đạt 97,53%).

Căn cứ Bộ tiêu chí Quốc gia về NTM, đến nay Kon Tum có 1 xã đạt chuẩn 19 tiêu chí là xã Hà Mòn, huyện Đăk Hà. Tỉnh Kon Tum cũng đã tập trung thảo luận trao đổi kinh nghiệm xây dựng NTM cũng như khắc phục các hạn chế, khó khăn như vốn hỗ trợ cho chương trình còn ít nên không đủ kinh phí thực hiện theo nhu cầu thực tế; kinh tế khu vực nông thôn rất khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao; kết quả huy động người dân tham gia còn hạn chế; đội ngũ cán bộ tham mưu, giúp việc thực hiện chương trình chủ yếu làm việc theo hình thức kiêm nhiệm...

Tuy vậy, Kon Tum cũng biểu thị, nhất trí quyết tâm cao khắc phục khó khăn, phấn đấu trong năm 2015 có 16 xã đạt chuẩn NTM và không có xã nào đạt dưới 5 tiêu chí theo đúng lộ trình đã đề ra.

KA SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận