Thứ hai, 18/06/2018 02:41 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

1.000 ha lúa nhiễm sâu bệnh

17/07/2013, 10:03 (GMT+7)

Các trà lúa HT đang ở giai đoạn đẻ nhánh và đứng cái, lúa mùa sớm trong thời kỳ đẻ nhánh; thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm có nhiều thuận lợi song cũng là cơ hội cho sâu bệnh hại phát triển nhanh.

Các trà lúa HT đang ở giai đoạn đẻ nhánh và đứng cái, lúa mùa sớm trong thời kỳ đẻ nhánh; thời tiết, nhiệt độ, độ ẩm có nhiều thuận lợi song cũng là cơ hội cho sâu bệnh hại phát triển nhanh.

Theo thống kê chưa đầy đủ, tại các huyện Diễn Châu, Yên Thành, Nam Đàn, TP Vinh… sâu non lứa 4 đã phát sinh gây hại trên 310 ha với mật độ phổ biến từ 10 - 20 con/m2, nơi cao 40 - 50 con/m2.

Tại huyện Nghĩa Đàn, sâu cuốn lá nhỏ tuổi 2, 3 phát sinh gây hại trên 400 ha lúa với mật độ phổ biến từ 20 - 30 con/m2, nơi cao 50 - 60 con/m2. Rầy lưng trắng tuổi 1, 2, 3 cũng đã phát sinh cục bộ ở một số trà lúa mùa sớm với mật độ 50 - 100 con/m2, nơi cao 300 - 500 con/m2.

Để kịp thời ngăn chặn sự lây lan của sâu bệnh, các Trạm KN, Trạm BVTV khuyến cáo nông dân chăm bón đúng kỹ thuật, thực hiện đầy đủ biện pháp phòng trừ.

HỒ QUANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận