Thứ ba, 19/06/2018 02:15 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

130 triệu USD đầu tư vào đường GTNT 3

20/03/2014, 09:26 (GMT+7)

Dự kiến năm 2014, Bộ GTVT sẽ hoàn thành Dự án GTNT 3 nhằm cải tạo, nâng cấp khoảng 3.500 km và bảo trì khoảng 17.000 đường giao thông nông thôn (GTNT).

Dự án GTNT 3 được thực hiện từ năm 2007 với tổng số vốn vay ODA hơn 154 triệu USD và hơn 42 triệu USD vốn đối ứng trong nước. Dự án triển khai tại 33 tỉnh, đã cải tạo nâng cấp được 2.250 km đường huyện, đường xã và hỗ trợ bảo trì 12.000 km đường huyện.

Chương trình này tiếp tục được thực hiện với số vốn vay là 115 triệu USD; vốn đối ứng là 15,2 triệu USD. Tổng số vốn hơn 130 triệu USD này sẽ được thực hiện đến tháng 6/2014 với hạng mục xây lắp tại 32 tỉnh và bảo trì tại 12 tỉnh trong cả nước.

Theo báo cáo của Bộ GTVT thì đến nay hệ thống đường GTNT của nước ta chưa được phủ kín và chưa có sự kết nối liên hoàn từ hệ thống đường tỉnh, đường huyện xuống nông thôn nhất là đối với vùng sâu, vùng xa. Hiện cả nước còn hơn 100 xã chưa có đường ô tô tới  trung tâm xã, trong đó khu vực Tây Nguyên chiếm đa số. Tiêu chuẩn kỹ thuật còn thấp, chủ yếu là đường 1 làn xe.

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng đã quyết định thưởng 4.000 tấn xi măng cho 53 xã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 112 xã được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ GTVT vì đã có thành tích tiêu biểu trong phong trào xây dựng GTNT. Việc biểu dương, khen ngợi kịp thời là nhằm tạo động lực mạnh cho các địa phương phát huy tối đa trong các phong trào thi đua, đặc biệt là xây dựng đường GTNT.

VĂN HÙNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận