Thứ sáu, 22/06/2018 02:48 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

16 nghìn tỷ đồng hỗ trợ các lực lượng chấp pháp và ngư dân

10/06/2014, 08:51 (GMT+7)

Quốc hội quyết định chi hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, đóng tàu và trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư 16.000 tỷ đồng

Chiều 9/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, biểu quyết thông qua các Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012, Nghị quyết về phương án đảm bảo cân đối ngân sách trung ương và ngân sách địa phương năm 2013.

Với 88,15% đại biểu tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. Theo đó, tổng số thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2012 là 1.038.451 tỷ đồng. Tổng số chi cân đối ngân sách nhà nước là 1.170.924 tỷ đồng (bao gồm cả số chi chuyển nguồn từ năm 2012 sang năm 2013). 

87,95% đại biểu cũng đã tán thành thông qua Nghị quyết về phân bổ sử dụng nguồn tăng bội chi ngân sách nhà nước và giảm chi ngân sách Trung ương 2013. Trong đó, sử dụng 4.4673,7 tỷ đồng để chi theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các Nghị quyết của Quốc hội, thưởng thu vượt dự toán cho 5 tỉnh, hỗ trợ đầu tư cho các địa phương.

Quốc hội quyết định chi hỗ trợ ngư dân đóng tàu đánh bắt xa bờ, đóng tàu và trang thiết bị cho lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư 16.000 tỷ đồng; chi một số khoản thực sự cấp bách để thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người có công cải thiện nhà ở, cấp bù chênh lệch lãi suất cho vay Ngân hàng Chính sách hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, chi Chương trình 135…

CHU THANH VÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận