Thứ ba, 24/07/2018 12:14 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

17 lô hàng thực phẩm NK từ Trung Quốc có dư lượng thuốc BVTV

28/05/2014, 09:32 (GMT+7)

Trong đó, mặt hàng quýt quả tươi có nhiều lô hàng bị nhiễm dư lượng thuốc BVTV nhất (8 lô), có 1 lô hàng cà rốt bị phát hiện nhiễm dư lượng của 3 loại hóa chất BVTV, 1 lô hàng cam nhiễm dư lượng của 2 loại hóa chất BVTV.

Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (NAFIQAD) vừa có công văn gửi Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu (Tổng cục Giám sát chất lượng, thanh tra và kiểm dịch Nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa -AQSIQ), về việc trong thời gian qua có 17 trường hợp lô hàng thực phẩm có nguồn gốc thực vật từ Trung Quốc XK sang Việt Nam bị phát hiện dư lượng hóa chất BVTV vượt quá mức quy định của Việt Nam.

Trong đó, mặt hàng quýt quả tươi có nhiều lô hàng bị nhiễm dư lượng thuốc BVTV nhất (8 lô), có 1 lô hàng cà rốt bị phát hiện nhiễm dư lượng của 3 loại hóa chất BVTV, 1 lô hàng cam nhiễm dư lượng của 2 loại hóa chất BVTV. Propargite là hóa chất BVTV bị phát hiện có dư lượng trên nhiều lô hàng nhất (9 lô).

Cụ thể các lô hàng thực phẩm nguồn gốc thực vật NK từ Trung Quốc bị phát hiện nhiễm dư lượng hóa chất BVTV như sau: lô hàng 6 tấn chanh quả tươi bị phát hiện dư lượng Carbendazim 0,7 mg/kg vượt mức MRL qui định là 0,5 mg/kg; lô hàng nho quả tươi 1.250 hộp/10 tấn có dư lượng Difenoconazol 0,42 mg/kg vượt mức MRL qui định là 0,1 mg/kg;

Lô hàng nho quả tươi 1.250 hộp/10 tấn có dư lượng Difenoconazol 0,15mg/kg vượt mức MRL qui định là 0,1 mg/kg; lô hàng hồng quả 750 hộp/15 tấn có dư lượng Thiophanate Methyl 18,02 mg/kg vượt mức MRL qui định là 3 mg/kg; lô hàng táo quả 1.600 hộp/40 tấn có dư lượng Thiophanate Methyl 14,29 mg/kg vượt mức MRL qui định là 3 mg/kg; lô hàng củ cải trắng 286 bao/10 tấn có dư lượng Dimethoate Methyl 0,32 mg/kg vượt mức MRL qui định là 0,2 mg/kg;

Lô hàng quýt quả tươi 1429 hộp/10 tấn có dư lượng Propargite 5,7 mg/kg vượt mức MRL qui định là 3 mg/kg; lô hàng quýt quả tươi 2.385 hộp, rổ/25 tấn có dư lượng Propargite 24,4 mg/kg vượt mức MRL qui định là 3 mg/kg; lô hàng quýt quả tươi 2.286 hộp, rổ/22 tấn có dư lượng Propargite 5,4 mg/kg vượt mức MRL qui định là 3 mg/kg;

Lô hàng quýt quả tươi 500 rổ/5 tấn có dư lượng Propargite 27,73 mg/kg vượt mức MRL qui định là 3 mg/kg; lô hàng quýt quả tươi 2.054 hộp, rổ/20 tấn có dư lượng Propargite 4,74 mg/kg vượt mức MRL qui định là 3 mg/kg; lô hàng quýt quả tươi 1.200 hộp/12 tấn có dư lượng Propargite 11,09 mg/kg vượt mức MRL qui định là 3 mg/kg; lô hàng quýt quả tươi 2.000 hộp/20 tấn có dư lượng Propargite 4,52 mg/kg vượt mức MRL qui định là 3 mg/kg;

Lô hàng quýt quả tươi 1.200 hộp/12 tấn có dư lượng Propargite 11,78 mg/kg vượt mức MRL qui định là 3 mg/kg; lô hàng cà rốt 2.857 hộp/23 tấn có dư lượng Carbendazim 2,98 mg/kg vượt mức MRL qui định là 0,2 mg/kg, dư lượng Propargite 4,17 mg/kg vượt mức qui định 3 mg/kg, dư lượng Methomyl 16,18 vượt mức qui định là 0,5 mg/kg;

Lô hàng 2500 hộp, bao/31 tấn có dư lượng Thiophanate 10,89 mg/kg vượt mức MRL qui định là 5 mg/kg; lô hàng cam quả tươi 1.286 hộp/9 tấn có dư lượng Thiophanate 3,67 mg/kg vượt mức MRL qui định là 1 mg/kg và dư lượng Propargite 8,43 vượt mức MRL qui định là 3 mg/kg.

Để tránh tái diễn tình trạng nêu trên, đảm bảo ATTP cho người tiêu dùng Việt Nam, NAFIQAD đề nghị Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu Trung Quốc thông báo cho các cơ quan chức năng Trung Quốc điều tra nguyên nhân, truy xuất nguồn gốc lô hàng bị cảnh báo, áp dụng biện pháp khắc phục phù hợp và sớm thông báo kết quả thực hiện tới NAFIQAD.

SƠN TRANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận