Thứ ba, 25/09/2018 02:50 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

20 chỉ tiêu kinh tế được thông qua

09/11/2011, 09:31 (GMT+7)

Hôm qua (8/11), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển KTXH 5 năm 2011-2015.

Theo đó, có 20 chỉ tiêu kinh tế phải đạt trong 5 năm tới là: GDP tăng khoảng 6,5- 7%; tỷ trọng đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 33,5- 35% GDP, giảm dần nhập siêu từ năm 2012 và phấn đấu ở mức dưới 10% kim ngạch XK vào năm 2015; bội chi ngân sách đạt dưới 4,5% vào năm 2015; nợ công đến năm 2015 không quá 65% GDP, dư nợ quốc gia không quá 50% GDP; chỉ số giá tiêu dùng tăng khoảng 5- 7% vào năm 2015…

Về các chỉ tiêu xã hội, từ 2011- 2015 sẽ tạo việc làm cho 8 triệu người; tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi khu vực thành thị dưới 4%; tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số lao động đang làm việc đạt 55% vào năm 2015; thu nhập thực tế của dân cư vào năm 2015 gấp 2- 2,5 lần năm 2010; đạt 8 bác sỹ và 23 giường bệnh/10.000 dân; diện tích nhà ở bình quân năm 2015 đạt 22 mét vuông sàn/người và tỷ lệ che phủ rừng đạt khoảng 42- 43%; tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý đạt 85%.

Đối với các chỉ tiêu khác về KTXH, môi trường, Quốc hội giao Chính phủ xem xét, quyết định. Hàng năm phải có báo cáo về Quốc hội kết quả thực hiện. Quốc hội cũng giao Chính phủ xây dựng “Đề án cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng” theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, thực hiện đồng bộ trong tất cả các ngành, lĩnh vực với tầm nhìn dài hạn và có lộ trình cụ thể.

TỐ NHƯ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận