Thứ năm, 13/12/2018 01:32 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

20 xã điểm tăng tốc về đích

29/11/2013, 10:47 (GMT+7)

Tính đến nay đã có 4/20 xã điểm của tỉnh Vĩnh Phúc đã báo cáo hoàn thành công tác xây dựng NTM.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh, Phó GĐ Sở NN-PTNT, Chánh Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng NTM Vĩnh Phúc, cho biết, đơn vị này đang gấp rút hoàn thành báo cáo tiến độ xây dựng NTM ở các huyện để trình UBND tỉnh.

Tính đến nay đã có 4/20 xã điểm của tỉnh Vĩnh Phúc đã báo cáo hoàn thành công tác xây dựng NTM. Đó là các xã Tam Phúc, Ngũ Kiên (huyện Vĩnh Tường), Liên Châu (huyện Yên Lạc) và Đồng Thịnh (huyện Sông Lô).

Sau quá trình gần 3 năm triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, đến nay, Vĩnh Phúc có 8/19 tiêu chí đã hoàn thành. 8 tiêu chí đã hoàn thành bao gồm: Quy hoạch, Bưu điện, Nhà ở dân cư, Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên, Hình thức tổ chức sản xuất, Giáo dục, Văn hóa và An ninh trật tự xã hội.

Tỉnh Vĩnh Phúc đã chỉ đạo các sở, ban ngành, các cấp địa phương… tích cực giải quyết, tháo gỡ khó khăn vướng mắc Chương trình. Từ đó, đẩy nhanh tiến độ thực hiện và hoàn thành cam kết đạt chuẩn trong năm 2013. Trong đó, 9 xã cam kết hoàn thành trong tháng 11/2013 và 8 xã cam kết trong tháng 12/2013 hoàn thành 19 tiêu chí.

Từ tháng 9/2013 đã có 9 xã đạt thêm các tiêu chí, trong đó 5 xã đạt tiêu chí Giao thông gồm: Liên Châu, Tam Hợp, Hợp Thịnh, Vân Hội, Đạo Tú; xã Yên Đồng đạt tiêu chí Thủy lợi; xã Hợp Thịnh đạt tiêu chí Trường học; xã Bồ Lý đạt tiêu chí tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên; xã Tam Phúc đạt tiêu chí Hệ thống tổ chức chính trị xã hội; xã Nam Viêm đạt tiêu chí An ninh trật tự xã hội. 

Nếu như, chỉ vài tháng trước đây, 5 xã là Đồng Thịnh, Hợp Thịnh, Liên Châu, Tam Phúc, Ngũ Kiên đạt 15 tiêu chí thì đến nay đã có 4 xã báo cáo hoàn thành 19 tiêu chí.

Cùng với đó, 6 xã Định Trung, Thái Hòa, Vân Hội, Tam Hợp, Yên Đồng, Thượng Trưng đạt 15 tiêu chí. Các xã Đồng Quế, Đình Chu, Tử Du, Đạo Tú, Nguyệt Đức đạt 14 tiêu chí. Ba xã đạt 13 tiêu chí là Nam Viêm, Bồ Lý, Tân Phong. Xã thực hiện chậm nhất là Hồ Sơn. Hai tiêu chí Cơ sở vật chất văn hóa và Môi trường khó thực hiện là vậy nhưng đến nay 4 xã đã đạt được. Các xã còn lại đang gấp rút hoàn thiện, đẩy nhanh tiến độ theo đúng kế hoạch đề ra.

Bên cạnh những gì đã làm được, quá trình xây dựng NTM tại các xã điểm vẫn bộc lộ một số hạn chế. Tại một số nơi, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ xây dựng NTM đạt hiệu quả chưa cao. Có nơi, còn những hộ dân chưa nhận tiền đền bù GPMB. Việc huy động các nguồn lực trong dân để đầu tư cho Chương trình xây dựng NTM còn thấp.

 Phải thẳng thắn nhìn nhận, đôi chỗ, sự phối kết hợp giữa các sở, ban, ngành và các địa phương, các phòng ban địa phương với chính quyền xã còn chưa nhịp nhàng và thường xuyên. Bên cạnh đó, một số địa phương chưa chấp hành tốt tiến độ báo cáo. Việc này đã ảnh hưởng đến công tác tổng hợp tham mưu cho ban chỉ đạo các cấp.

Mục tiêu của Vĩnh Phúc, hết năm 2013, 20 xã điểm sẽ phấn đấu hoàn thành 19 tiêu chí. Hai tháng cuối năm 2013, các cơ quan ban ngành đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về xây dựng NTM. Việc phát huy tốt sức mạnh nội lực của nhân dân và xã hội sẽ làm cho công tác xây dựng NTM nhanh và bền vững.

Ông Nguyễn Ngọc Thanh cho biết, đối với các xã đã báo cáo hoàn thành xây dựng NTM, tỉnh đang hoàn thành “khung” chuẩn và tiến hành kiểm tra vào giữa tháng 1 âm lịch năm 2014.

KT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận