Thứ năm, 21/06/2018 02:02 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

20 xã khó khăn sẽ đạt tiêu chí NTM

16/07/2013, 10:03 (GMT+7)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa có Nghị quyết số 07-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh vừa có Nghị quyết số 07-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng về công tác dân tộc trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững gắn với bảo vệ vững chắc quốc phòng, an ninh tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”.

Theo nội dung nghị quyết này, đến hết năm 2015, cơ bản các xã đặc biệt khó khăn sẽ ra khỏi diện xã khu vực III (xã có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn nhất); thu nhập bình quân đầu người vùng miền núi, dân tộc gấp 2 lần so với năm 2010; 100% số xã duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học và THCS; 100% xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 100% xã có đài truyền thanh, thôn bản có các điểm kết nối được internet...

Đến hết năm 2020, 80% số xã vùng dân tộc, miền núi đạt tiêu chí NTM, thu nhập bình quân đầu người gấp 2 lần so với năm 2015 (gấp 4 lần so năm 2010).

NGỌC TÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận