Thứ hai, 16/07/2018 06:03 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

2015, phấn đấu 74% dân số tham gia bảo hiểm y tế

20/12/2013, 08:31 (GMT+7)

Theo kế hoạch, Đăk Lăk sẽ tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT, mở rộng các nhóm đối tượng để đến năm 2015 đạt tỷ lệ ít nhất 74% dân số tham gia BHYT, đến năm 2020 có ít nhất 84% dân số tham gia BHYT.

Theo kế hoạch,  Đăk Lăk sẽ tăng tỷ lệ dân số tham gia BHYT, mở rộng các nhóm đối tượng để đến năm 2015 đạt tỷ lệ ít nhất 74% dân số tham gia BHYT, đến năm 2020 có ít nhất 84% dân số tham gia BHYT

Đồng thời nâng cao chất lượng khám chữa bệnh BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, thực hiện các biện pháp để kiểm soát chi phí khám, chữa bệnh BHYT, bảo đảm cân đối thu – chi quỹ BHYT.

NGUYỄN THĂNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận