Thứ bảy, 23/06/2018 11:05 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

2017, năm bản lề của dự án LIFSAP

21/04/2017, 08:50 (GMT+7)

Theo thông tin của Báo NNVN, năm 2017 được xác định là năm bản lề của Dự án LIFSAP để hoàn thành các mục tiêu đã đề ra theo thiết kế cũng như công tác giải ngân nguồn vốn đã được bố trí cho Dự án.

Với nguồn vốn đã được bố trí trong năm 2017, Dự án sẽ tiếp tục củng cố 735 nhóm chăn nuôi áp dụng quy trình VietGAP cấp nông hộ đã thành lập và xây dựng nhân rộng 465 nhóm mới nhằm thúc đẩy việc hoàn thành mục tiêu 1.200 nhóm của Dự án. Đồng thời, tập trung hỗ trợ 12 HTX và 100 THT ưu tú đã được thành lập tại các tỉnh xây dựng kế hoạch SXKD và triển khai các hoạt động hỗ trợ theo hình thức cạnh tranh trên cơ sở kế hoạch SXKD, vận hành.

Dự án cũng sẽ tập trung hỗ trợ nâng cấp 118 cơ sở giết mổ, tiếp tục nâng cấp 58 chợ thực phẩm trong đó tập trung hoàn thành việc nâng cấp các chợ có tính chất đặc thù gồm chợ trâu bò Bảo Lâm (Cao Bằng), chợ Ú (Nghệ An) và chợ đầu mối Bình Điền (TP.HCM).

Bên cạnh đó, các hoạt động nhằm tăng cường năng lực cho Cục Chăn nuôi và Cục Thú y cũng sẽ được tập trung triển khai trong năm nay.

VĂN THÙY

Đang được quan tâm

Gửi bình luận