Thứ năm, 22/08/2019 03:34 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

2018, Vĩnh Long phấn đấu thêm 6 xã đạt chuẩn

30/01/2018, 08:43 (GMT+7)

Theo Ban chỉ đạo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tỉnh Vĩnh Long, hết năm 2017 tỉnh này có thêm 7 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 39.

16-50-53_nh-1-nhn-dn-thm-gi-phong-tro-giu-gin-ve-sinh-moi-truong-trong-xy-dung-ntm
Nhân dân tham gia phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường

Cuối năm 2017, Vĩnh Long có 89/89 xã hoàn thành 2 tiêu chí quy hoạch và có việc làm, 88/89 xã hoàn thành tiêu chí thủy lợi, 87/89 xã hoàn thành tiêu chí có điện dùng và 86 xã hoàn thành tiêu chí văn hóa. Tỷ lệ tiêu chí bình quân/xã là 13,7 tiêu chí. Đặc biệt, TX Bình Minh có 5/5 xã đã được công nhận đạt chuẩn NTM. Hiện nay, BCĐ chương trình xây dựng NTM TX đang đề nghị UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận TX Bình Minh hoàn thành xây dựng NTM.

Trong nhiều năm qua, Chương trình xây dựng NTM đã trở thành nhiệm vụ xuyên suốt của chính quyền và các tầng lớp nhân dân, nhận được sự ủng hộ của người dân Vĩnh Long. Mới đây, ngày 26/01, xã Mỹ Phước (huyện Mang Thít) và Thành Trung (huyện Bình Tân) vinh dự là 2 xã đầu tiên của năm 2018 đón nhận bằng công nhận xã NTM.

Tại xã NTM Thành Trung, thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiệu quả và phát triển bền vững, luân canh cây trồng, BCĐ NTM của xã chú ý phát triển các mô hình sản xuất, thực hiện các dự án khuyến nông nhằm phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập. Nếu năm 2011, tỷ lệ hộ nghèo là 11,6% thì đến năm 2017 tỷ lệ hộ nghèo của xã chỉ chiếm 1,9%, tương đương 41/1.726 hộ toàn xã.

16-50-53_nh-2-gio-thong-thun-tien-ti-cc-x-ntm
Giao thông thuận tiện tại các xã NTM

Để được công nhận hoàn thành 19/19 tiêu chí của xã NTM, trong đó có sự đóng góp to lớn của nhân dân trong việc huy động nguồn vốn xây dựng NTM. Kết quả nhân dân đóng góp được 67.708,91 triệu đồng, chiếm 40,86% nguồn vốn xây dựng NTM của xã.

"Nhiều hộ ủng hộ đất đai trị giá hàng trăm triệu đồng, như gia hình ông Ngô Văn Để ở ấp Thành Hưng đã hiến diện tích đất đai trị giá trên 200 triệu đồng, nhiều hộ khác đóng góp từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng cũng như ngày công xây cầu đắp đường”, ông Ngô Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Thành Trung cho biết.

Chủ tịch UBND xã Mỹ Phước, ông Hồ Phước Dư cho biết: “Tất cả các công trình NTM đã và đang phát huy hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế- xã hội của xã nhà. Nhiều mô hình chăn nuôi và trồng trọt như nuôi bò sinh sản theo hướng an toàn sinh học, trồng bưởi da xanh, trồng sầu riêng, đưa màu xuống ruộng, nuôi tôm càng xanh, cho thu nhập cao, đúng theo kế hoạch tái cơ cấu nông nghiệp của xã.

Thời gian tới, BCĐ NTM xã tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí đạt được, trong đó chú ý nâng cao chất lượng những tiêu chí có nhiều biến động như thu nhập, y tế, văn hóa môi trường và an toàn thực phẩm, quốc phòng an ninh,... Bên cạnh đó tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức về xây dựng NTM cho cán bộ, đảng viên và người dân trên địa bàn.

16-50-53_nh-3-le-tro-bng-cong-nhn-x-nong-thon-moi-my-phuoc
Lễ trao bằng công nhận xã nông thôn mới Mỹ Phước
“Năm 2018, Vĩnh Long phấn đấu có thêm 6 xã đạt chuẩn NTM, mỗi huyện có ít nhất 1 xã được công nhận, các xã còn lại thực hiện ít nhất 1 tiêu chí trở lên. Riêng các xã đạt chuẩn NTM đã được công nhận tiếp tục giữ vững và nâng chất 19 tiêu chí ở mức độ cao hơn”, ông Nguyễn Minh Tho, GĐ Sở NN- PTNT, Phó ban Thường trực BCĐ Chương trình xây dựng NTM tỉnh.
MINH ĐẢM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận