Thứ hai, 25/06/2018 01:38 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

311 dự án phát triển sản xuất và hạ tầng vùng sản xuất

04/12/2014, 08:39 (GMT+7)

Tính đến ngày 31/10/2014, khối lượng thực hiện dự án phát triển SX và hạ tầng vùng SX tập trung toàn tỉnh Quảng Ninh đạt trên 258,6 tỷ đồng.

Theo số liệu thống kê của Ban Xây dựng NTM tỉnh Quảng Ninh, trong 4 năm qua, từ nguồn ngân sách hỗ trợ Chương trình xây dựng NTM, các địa phương trên địa bàn đã triển khai thực hiện 311 dự án phát triển SX và hạ tầng vùng SX tập trung với tổng kinh phí trên 420,5 tỷ đồng (trong đó nguồn Chương trình xây dựng NTM trên 124,3 tỷ đồng, các nguồn lồng ghép và huy động khác trên 296 tỷ đồng).

Tính đến ngày 31/10/2014, khối lượng thực hiện dự án phát triển SX và hạ tầng vùng SX tập trung toàn tỉnh đạt trên 258,6 tỷ đồng.

N.LÂM

Đang được quan tâm

Gửi bình luận