Thứ tư, 19/12/2018 09:09 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

33 xã đạt chuẩn NTM vào năm 2015

20/04/2012, 10:22 (GMT+7)

Với mục tiêu đến năm 2015 có 33/164 xã đạt tiêu chí NTM, nhiều huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình để làm cơ sở thực hiện.

Theo Văn phòng điều phối BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM tỉnh Quảng Ngãi, trong số 164 xã của 13 huyện thực hiện Chương trình xây dựng NTM, đến thời điểm này có 9/164 xã được phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; 14/164 xã đã được phê duyệt đồ án quy hoạch chung xây dựng NTM, 10/164 xã lập xong đồ án quy hoạch chung đang thẩm định, trình UBND huyện phê duyệt; 114/164 xã còn lại đang triển khai thực hiện.

Với mục tiêu đến năm 2015 có 33/164 xã đạt tiêu chí NTM, nhiều huyện đã xây dựng kế hoạch thực hiện chương trình để làm cơ sở thực hiện. Tuy nhiên, theo đánh giá của các sở ngành, phần lớn kế hoạch chưa thật sự trọng tâm và cụ thể, nghiêng về đầu tư cơ sở hạ tầng mà thiếu chú trọng đến quy hoạch sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, nâng cao thu nhập cho người nông dân, đặc biệt việc xác định nguồn vốn còn nhiều lúng túng, thiếu sự lồng ghép với các chương trình khác, trong khi đó nhu cầu đầu tư lại quá cao, chưa phù hợp với thực tế.

Thực tế triển khai thực hiện ở tỉnh Quảng Ngãi hiện nay là chậm và còn nhiều lúng túng, chưa đạt yêu cầu theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh, các huyện phải nghiêm túc kiểm điểm trách nhiệm và tổ chức kiểm tra, rà soát, chủ động tập trung tháo gỡ những tồn tại vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình trong thời gian tới.

Theo Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Lê Viết Chữ, chưa có hướng dẫn cụ thể của Trung ương về việc sắp xếp, bố trí biên chế cho Chương trình xây dựng NTM nên rất khó khăn trong việc bố trí cán bộ chuyên trách của BCĐ và BQL; hầu hết làm công tác kiêm nhiệm, rất ảnh hưởng đến công tác tham mưu chỉ đạo điều hành. Năng lực của cán bộ làm công tác xây dựng NTM ở cơ sở chưa ngang tầm với nhiệm vụ được giao, nhất là khu vực miền núi… Công tác lập quy hoạch NTM ở các địa phương rất lúng túng. Hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương chưa kịp thời. Một số cơ chế chính sách chưa phù hợp.

Theo kế hoạch của tỉnh Quảng Ngãi, năm 2012 hoàn thành dứt điểm việc khảo sát, đánh giá thực trạng NTM. Đến cuối tháng 9/2012, toàn bộ 164 xã hoàn thành và phê duyệt quy hoạch chung. Riêng 33 xã đặt mục tiêu đạt chuẩn NTM vào năm 2015 phải phê duyệt trước ngày 30/4 và đây cũng là mốc thời gian phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng NTM và đề án xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

HẢI YẾN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận