Chủ nhật, 19/08/2018 02:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II:

35 năm tỏa sáng thương hiệu

17/11/2017, 13:55 (GMT+7)

Trong suốt 35 năm hình thành và phát triển (1982 - 2017), Trường Cán bộ QLNN và PTNT II luôn ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình đối với sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

09-13-36_222
Trường CBQLNN và PTNT II luôn đoàn kết, nỗ lực xây dựng thương hiệu suốt 35 năm qua

Trường đã trải qua 5 lần đổi tên, sáp nhập và từng bước đánh dấu sự trưởng thành của mình qua 6 thế hệ lãnh đạo. Sứ mạng nhiệm vụ của Trường cũng thay đổi, gắn liền với những chặng đường đổi mới của ngành, của đất nước và sự phát triển của xã hội.  

Nguồn nhân lực

Hiện tại, Trường có 70 người, trong đó có 30 giảng viên, 3 nhà giáo ưu tú, 9 tiến sĩ và 18 thạc sĩ. Giảng viên của Trường không ngừng học hỏi, tích lũy kinh nghiệm, trau dồi kỹ năng giảng dạy, nghiên cứu khoa học và tư vấn nhằm mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. Giảng viên của Trường còn tham gia nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy và hướng dẫn cao học, nghiên cứu sinh cho các trường đại học khác.

Cơ cấu của Trường hiện có 4 khoa (Khuyến nông - Phát triển Nông thôn, Quản lý Nhà nước, Quản trị Kinh doanh, Tài chính - Kế toán); 4 trung tâm (Trung tâm Tư vấn Phát triển Quản trị, Trung tâm Đào tạo Bồi dưỡng Kiểm lâm & Chủ rừng, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế Hợp tác, Trung tâm Dịch vụ Hỗ trợ Học viên); và 4 phòng chức năng (Tổ chức - Hành chánh, Tài chính - Kế toán, Đào tạo - Khoa học và Hợp tác Quốc tế, và Quản trị).  

Các hoạt động chính

+ Đào tạo: 35 năm qua, Trường đã thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ quản lý nhà nước và cán bộ quản trị kinh doanh trong các doanh nghiệp nông lâm nghiệp (bao gồm cả trang trại và hợp tác xã nông nghiệp). Từ số lượng hàng trăm học viên được bồi dưỡng hàng năm vào những năm đầu thành lập trường quản lý của Bộ, cho đến nay, mỗi năm Trường đã đào tạo, bồi dưỡng được gần 10.000 lượt người.

+ Nghiên cứu khoa học: Trường đặc biệt chú trọng đến công tác nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, giúp giảng viên thực hiện thành công các luận văn cao học, luận án tiến sĩ và xây dựng mới hoặc hoàn chỉnh nội dung các bài giảng. Hàng năm, Trường đã thực hiện các đề tài nghiên cứu theo chương trình của Bộ và phối hợp với các sở, các tổng công ty và các tổ chức khác trong và ngoài nước để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng theo đơn đặt hàng của các tổ chức này. Từ khi thành lập đến nay, Trường đã thực hiện 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước, 51 đề tài cấp Bộ và rất nhiều đề tài cấp Trường.

+ Tư vấn: “Nhất thể hóa quá trình thực tiễn quản lý - nghiên cứu khoa học ứng dụng - đào tạo và tư vấn” là triết lý hành động mà Trường đeo đuổi. Vì vậy, hoạt động tư vấn được Trường quan tâm phát triển từ rất sớm.

Trong những năm qua, Trường đã thực hiện các hợp đồng tư vấn cho các HTX, cho các cơ quan quản lý nhà nước và cho các doanh nghiệp trong ngành như tư vấn về quản lý HTX, xây dựng mô hình nông thôn mới, tư vấn về tái cấu trúc công ty, chiến lược phát triển doanh nghiệp.

Trước chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác, ngày 14/07/2015, Trung tâm Đào tạo và Tư vấn Kinh tế Hợp tác được chính thức thành lập. Trung tâm đang triển khai chương trình tư vấn cho 68/176 HTX thuộc quyết định 445/QĐ-TTg, đã và đang tư vấn thành lập mới cho 20 HTX và thành lập 1 công ty trong HTX.

+ Hợp tác quốc tế: Trong lĩnh vực này, từ năm 2016 trường làm chủ, và cùng Tổ chức hợp tác phát triển quốc tế Canada (SOCODEVI) triển khai dự án phát triển HTX Việt Nam với tổng kinh phí là 12,9 triệu đô la Canada do chính phủ Canada tài trợ.

Ngoài ra, Trường còn tự hào mở rộng mối quan hệ hợp tác với nhiều tổ chức quốc tế như Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ), Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản (Japan Desk), Trung tâm trao đổi giáo dục với Việt Nam (CEEVN). Đặc biệt, Trường đã có chương trình hợp tác với Bộ Nông - Lâm - Thủy sản Vương quốc Campuchia trong việc đào tạo nâng cao năng lực cho các HTX ở Campuchia.  

Định hướng phát triển

Sứ mệnh của Trường đó là trở thành địa chỉ đáng tin cậy cung cấp các giải pháp quản lý, chương trình đào tạo, bồi dưỡng về khoa học quản lý, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho ngành NN-PTNT, tham gia tích cực vào hoạch định chính sách quản lý ngành NN-PTNT.

Sứ mệnh là lâu dài, có thể phải cần nhiều thế hệ lãnh đạo mới hoàn thành, nhưng trước mắt Trường tập trung vào lĩnh vực kinh tế hợp tác, phát triển nông thôn, thị trường nông sản, an toàn thực phẩm. Với từng lĩnh vực này cũng cần thực hiện đồng bộ 3 chức năng đào tạo, nghiên cứu khoa học và tư vấn, góp phần thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo chỉ đạo của Bộ trưởng giai đoạn 2017-2020.

Để hoàn thành sứ mệnh với 3 chức năng, Trường tập trung thực hiện tốt 6 nhóm giải pháp chính:

Một là: Xây dựng chính sách phân bổ nguồn lực, nhất là nguồn lực giảng viên và cơ sở vật chất, chuyển hướng phát triển chuyên môn tài chính, kế toán, quản trị kinh doanh sang trọng tâm là phục vụ kinh tế hợp tác, phát triển nông thôn, thị trường nông sản.

Hai là: Xây dựng chính sách thu hút, đãi ngộ, đào tạo giảng viên, kể cả nguồn giảng viên thỉnh giảng và cơ hữu. Xu hướng ngày càng tăng tỷ trọng giảng viên thỉnh giảng - chính họ là chuyên gia đầu ngành về từng lĩnh vực;

Ba là: Duy trì và củng cố mối gắn kết với Bộ NN-PTNT nhằm tham gia tích cực vào việc hiện thực hóa và tư vấn chính sách quản lý ngành NN-PTNT;

Bốn là: Phát hiện, đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý các Phòng, Khoa, Trung tâm theo hướng chuyên nghiệp;

Năm là: Xây dựng môi trường văn hóa trường học với các khía cạnh:

Trí thức, tôn sư trọng đạo - Dân chủ, công bằng, thân thiện - Mọi người bình đẳng trước mỗi cơ hội - Phong cách lãnh đạo phù hợp (theo tình huống).

Sáu là: Kế thừa chiến lược, nghĩa là các mục tiêu, giải pháp phải được kế thừa và điều chỉnh cho phù hợp giữa các thế hệ lãnh đạo.

Phát huy những thành quả đã đạt được, Trường Cán bộ Quản lý NN-PTNT II tiếp tục nỗ lực xây dựng thương hiệu tỏa sáng không chỉ trong nước mà còn trong khu vực và quốc tế.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận