Thứ tư, 15/08/2018 02:24 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

4 cấp bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu

05/09/2014, 09:00 (GMT+7)

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 26/2014/TT-BCT quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu.

Theo đó, sản phẩm tham gia bình chọn là sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp do chính cơ sở công nghiệp nông thôn SX và đăng ký tham gia bình chọn; sản phẩm bình chọn không vi phạm các vấn đề liên quan đến sở hữu trí tuệ, đảm bảo các tiêu chuẩn về chất lượng, an toàn lao động, ATTP và môi trường, phải có khả năng SX hàng loạt với khối lượng lớn...

Việc bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu sẽ qua 4 cấp: cấp huyện, cấp tỉnh, cấp khu vực (khu vực phía Bắc, khu vực Miền Trung - Tây Nguyên và khu vực phía Nam) và cấp quốc gia.

THANH SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận