Thứ sáu, 21/09/2018 01:00 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

4 nhiệm vụ trọng tâm tái cơ cấu ngành lâm nghiệp

22/10/2014, 09:47 (GMT+7)

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải - Trưởng Ban chỉ đạo Nhà nước về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011 - 2020 tại cuộc họp lần thứ 7 của Ban Chỉ đạo. 

Theo đó, Phó Thủ tướng yêu cầu tập trung ưu tiên 4 nhiệm vụ trọng tâm khi triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành Lâm nghiệp.

Cụ thể, một là nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng sản xuất; Hai là nâng cao giá trị gia tăng sản phẩm gỗ qua chế biến; Ba là phát triển kinh tế hợp tác và liên kết theo chuỗi giá trị sản phẩm trong lâm nghiệp và cuối cùng là phát triển thị trường gỗ và sản phẩm gỗ.

Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu lồng ghép kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng với các chương trình, dự án khác trên địa bàn, ưu tiên bố trí vốn cho các nhiệm vụ theo thứ tự; chăm sóc diện tích đã trồng và khoanh nuôi tái sinh diện tích sắp thành rừng; hỗ trợ khoán bảo vệ rừng đối với các huyện thuộc chương trình 30a; tập trung ưu tiên trồng mới rừng phòng hộ ven biển.

Tiếp tục triển khai Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 27/9/2010 của Chính phủ về Chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, thu hút các thành phần kinh tế tham gia đầu tư, hưởng lợi từ rừng.

ĐĂNG QUÂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận