Thứ sáu, 19/10/2018 06:59 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

45 tỷ đồng hỗ trợ phát triển liên kết ngành trong chuỗi giá trị NN-NT

08/05/2014, 09:44 (GMT+7)

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 644/QĐ-TTg Phê duyệt đề án “Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực NN-NT”.

Theo đó, mục tiêu của Đề án là hỗ trợ và nâng cao khả năng cạnh tranh cho các DNNVV nông thôn Việt Nam tham gia và phát triển mạng lưới liên kết, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp. 

Cụ thể như sau: Tỷ lệ doanh nghiệp kinh doanh trong một số chuỗi sản phẩm nông nghiệp gia tăng, ít nhất là 5% vào năm 2018 so với 2013; xúc tiến và hỗ trợ xây dựng được ít nhất 2 thương hiệu sản phẩm nông nghiệp, có khả năng cạnh tranh trên thị trường và hướng tới XK;

Tăng cường được mối liên kết trong chuỗi cung ứng các sản phẩm nông nghiệp tiềm năng; nâng cao vai trò, năng lực của các tổ chức hỗ trợ DNNVV, các hiệp hội doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng trong việc hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp.

Nội dung của Đề án gồm: Hình thành và phát triển một số chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp điển hình; nâng cao năng lực quản lý cho doanh nghiệp nằm trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp;

Liên kết, phát triển doanh nghiệp trong các khu, cụm, vườn ươm trong chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp, từ sản xuất đến tiêu dùng; xúc tiến phát triển sản phẩm, hỗ trợ xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp; hỗ trợ tiếp cận thị trường cho các doanh nghiệp trong chuỗi giá trị…

Đề án có thời gian thực hiện từ 2014-2018, tổng kinh phí 45 tỷ đồng, trong đó 31,5 tỷ đồng từ Ngân sách nhà nước, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam huy động từ doanh nghiệp và các nguồn khác 13,5 tỷ đồng.

THANH SƠN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận