Thứ năm, 21/06/2018 12:20 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

48 xã tại Hà Tĩnh được hưởng lợi từ dự án CHOBA

31/03/2014, 10:13 (GMT+7)

Tại Hà Tĩnh, có 35 xã/4 huyện (Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Nghi Xuân) được hưởng lợi dự án với số nhà tiêu hợp vệ sinh đăng ký là 15.000 và 3.125 số nhà tiêu hợp vệ sinh đăng ký ngoài.

Dự án cải thiện vệ sinh cộng đồng dựa trên kết quả đầu ra (CHOBA) do tổ chức Đông Tây hội ngộ tài trợ với mục đích cải thiện VSMT, giảm các bệnh lây nhiễm qua các nguồn nước; thay đổi thói quen hành vi vệ sinh của người dân tại 244 xã thuộc 8 tỉnh trong cả nước.

Tại Hà Tĩnh, có 35 xã/4 huyện (Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Sơn, Nghi Xuân) được hưởng lợi dự án với số nhà tiêu hợp vệ sinh đăng ký là 15.000 và 3.125 số nhà tiêu hợp vệ sinh đăng ký ngoài. Tổng kinh phí tài trợ cho các gói hoạt động hơn 16 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ tháng 6/2012 đến tháng 6/2015.

Quá trình triển khai thực hiện, Dự án đã mở rộng diện hưởng lợi thêm 13 xã. Đến nay, các hộ nghèo và cận nghèo trong phạm vi dự án đã tiến hành làm 5.579 nhà tiêu hợp vệ sinh. Tổng nguồn vốn các cấp hội đã vận động để làm các công trình nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 45 tỷ đồng trong đó nguồn từ Đông Tây hội ngộ là 3,8 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội 1,396 tỷ đồng, còn lại là kinh phí từ người dân.

TRÀ GIANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận