Thứ hai, 27/05/2019 06:03 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

'5 cùng' sản xuất lúa

17/07/2015, 12:29 (GMT+7)

Đó là cùng thời vụ, cùng loại giống, cùng chăm sóc, cùng phòng trừ sâu bệnh và cùng thu hoạch.

5 cùng sản xuất lúa
Chăm sóc lúa theo mô hình 5 cùng

Bắc Quang là huyện vùng thấp có diện tích lúa lớn nhất tỉnh Hà Giang. Vụ xuân 2015, huyện đã chỉ đạo các xã thực hiện SX lúa theo mô hình "5 cùng", đó là cùng thời vụ, cùng loại giống, cùng chăm sóc, cùng phòng trừ sâu bệnh và cùng thu hoạch nhằm rút kinh nghiệm và nhân rộng trong vụ mùa và các năm tiếp theo.

Vụ xuân 2015 đã có 20/23 xã của huyện đăng ký triển khai mô hình  "5 cùng" với tổng diện tích 109,24 ha, quy mô mỗi cánh đồng từ 3 - 5 ha. Huyện đã chỉ đạo các ngành chuyên môn, các xã, thị trấn tăng cường dồn điền đổi thửa, chỉnh trang lại đồng ruộng, hình thành vùng SX lúa quy mô lớn.

Qua thực tiễn SX lúa "5 cùng" cho thấy đã góp phần đẩy mạnh liên kết SX, người dân cùng chủ động trong suốt quá trình canh tác từ khâu đảm bảo lịch thời vụ, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh đến khâu thu hoạch, năng suất lúa của mô hình cao hơn so với canh tác thông thường từ 0,5 - 0,7 tấn/ha...

Từ những thành công bước đầu, vụ mùa 2015 và các năm tiếp theo, huyện Bắc Quang sẽ mở rộng mô hình SX theo quy mô tập trung trên 10 ha trở lên với tổng diện tích 159 ha tại 5 xã trọng điểm lúa. Mỗi xã chọn từ 1 - 3 thôn có diện tích lúa tập trung từ 10 ha trở lên, có cơ sở hạ tầng thuận lợi để đầu tư thâm canh...

PHẠM VĂN PHÚ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận