Thứ sáu, 19/07/2019 06:23 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

50% số chỉ tiêu vượt quá quy chuẩn cho phép

10/12/2018, 14:05 (GMT+7)

Kết quả quan trắc 10 đợt trên kênh Bắc Nam Hùng cho thấy với tổng số 17 chỉ tiêu được phân tích đã có đến 50% số chỉ tiêu vượt quá quy chuẩn cho phép (QCVN 40:2011/BTMT - cột B).

Theo kết quả điều tra và khảo sát thực tế của Viện Nước, Tưới tiêu và Môi trường năm 2018 tại một số kênh tiêu thoát của các khu công nghiệp cũng như các nhà máy trên địa bàn hệ thống công trình thủy lợi An Kim Hải cho thấy phần lớn các khu công nghiệp ở đây ít xả thải nước ra môi trường. Tuy nhiên, lượng nước thải chảy ra môi trường hầu như chưa được xử lý triệt để hoặc không được xử lý. Mặc dù hiện nay đã chú trọng đầu tư hơn về công nghệ, kỹ thuật cơ sở hạ tầng và các giải pháp nhằm giảm thiểu lượng nước thải ra môi trường và phải qua xử lý tự hoại xong cũng chưa đạt được yêu cầu mà đã chảy thẳng xuống các kênh mương trong hệ thống.

Kết quả quan trắc 10 đợt trên kênh Bắc Nam Hùng cho thấy với tổng số 17 chỉ tiêu được phân tích đã có đến 50% số chỉ tiêu vượt quá quy chuẩn cho phép (QCVN 40:2011/BTMT - cột B).

H. GIANG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận