Thứ ba, 16/10/2018 04:34 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

51,2 tỷ đồng đổi mới chương trình đào tạo cán bộ

12/09/2010, 08:48 (GMT+7)

Đề án đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý,... vừa được thông qua với tổng kinh phí 51,2 tỷ đồng.

Học viện chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ vừa có quyết định số 1677/QĐ-TTg ngày 10/9/2010 phê duyệt đề án tiếp tục đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ lý luận chính trị, hành chính ở Học viện chính trị-Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh. Mục tiêu của đề án nhằm xây dựng hệ thống khung chương trình, giáo trình thống nhất, bảo đảm tính khoa học, hệ thống, hiện đại. Bổ sung, hoàn thiện và đưa vào giảng dạy 18 chương trình, giáo trình đã biên soạn của giai đoạn I (2005-2009), bảo đảm cập nhật kiến thức khoa học hành chính, giáo dục quốc phòng-an ninh, văn học nghệ thuật, phòng chống tham nhũng, hội nhập kinh tế quốc tế. Theo quyết định của Thủ tướng, thời gian thực hiện đề án từ năm 2010 đến năm 2012 với tổng kinh phí gần 51,2 tỷ đồng trong đó nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học hơn 22 tỷ đồng, còn lại là nguồn kinh phí sự nghiệp giáo dục đào tạo. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc, các tổ chức, đơn vị và cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

(Theo Vietnam+)

NNVN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận