Chủ nhật, 27/05/2018 11:08 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

60% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch

18/03/2014, 09:55 (GMT+7)

Kế hoạch năm 2014, Vĩnh Long sẽ tranh thủ huy động vốn từ các nguồn và ước đầu tư khoảng 62 tỷ đồng cho lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông thôn.

Ông Võ Anh Duy, Giám đốc Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ sinh môi trường nông thôn Vĩnh Long, cho biết, tiêu chí môi trường muốn thực hiện được nhanh thì phải cần phải có sự trợ lực của Nhà nước.

Theo đó, năm 2013 từ nguồn vốn đầu tư Chương trình Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã đầu tư hơn 58,2 tỷ đồng để xây dựng các trạm cấp nước sạch, tập trung, hợp vệ sinh theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế. Chính từ nguồn vốn này đã giúp cho 9/89 xã đạt tiêu chí môi trường, tăng 8 xã so với năm 2012. Qua đó đã nâng số trạm cấp nước tập trung trên địa bàn tỉnh là 106 trạm với công suất trên 23.900 m3/ngày đêm đã giúp cho 42% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch đạt chuẩn quy định của Bộ Y tế.

Kế hoạch năm 2014, Vĩnh Long sẽ tranh thủ huy động vốn từ các nguồn và ước đầu tư khoảng 62 tỷ đồng cho lĩnh vực cấp nước và vệ sinh nông thôn. Ưu tiên cho 22 xã điểm xây dựng NTM và phấn đấu cuối năm sẽ 45% hộ dân nông thôn được sử dụng nước sạch từ các trạm cấp nước tập trung.

Dự kiến đến năm 2014, Vĩnh Long sẽ có 10 xã đạt chỉ tiêu nước sạch của tiêu chí số 17 (tiêu chí môi trường về xây dựng NTM). Nâng tẩng cộng toàn tỉnh sẽ có 19 xã đạt tiêu chí môi trường. Đến năm 2015, Vĩnh Long huy động nguồn nhân lực xây dựng mới 43 trạm cấp nước và mở rộng 70 trạm cấp nước, nâng công suất cấp nước đạt 50.000 m2/ngày đêm, nâng tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn sử dụng nước từ trạm tập trung đạt 60%.

THANH PHONG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận