Thứ tư, 19/09/2018 04:07 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

7 trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

27/05/2014, 10:09 (GMT+7)

Các trường hợp trên được quy định tại Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai.

7 trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Ảnh minh họa

Cụ thể: Một là, tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai.

Hai là, người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

Ba là, người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

Bốn là, người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.

Năm là, người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Sáu là, người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Bảy là, tổ chức, UBND cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh.

Nghị định cũng quy định hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. Cụ thể, với đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản và đất làm muối, không quá 30 ha cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thuộc khu vực Đông Nam bộ và khu vực ĐBSCL; không quá 20 ha cho mỗi loại đất đối với các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương còn lại.

Với đất trồng cây lâu năm, không quá 100 ha đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 300 ha đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi. Còn với đất rừng sản xuất là rừng trồng, không quá 150 ha đối với các xã, phường, thị trấn ở đồng bằng; không quá 300 ha đối với các xã, phường, thị trấn ở trung du, miền núi.

HÙNG VĨNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận