Thứ bảy, 25/05/2019 07:51 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

85 xã có các cơ sở SX kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường

14/01/2014, 10:43 (GMT+7)

Sau 3 năm triển khai xây dựng Chương trình NTM, công tác vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều thay đổi tích cực.

Sau 3 năm triển khai xây dựng Chương trình NTM, công tác vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều thay đổi tích cực.

Nhiều địa phương đã thực hiện tốt việc thu gom và xử lý rác thải. Cụ thể, năm 2010, số xã có các cơ sở SX kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường là 52 xã (đạt 42%), đến năm 2013 đã có 85 xã (đạt 73,9%).

Bên cạnh đó, nhiều địa phương cũng đang từng bước khắc phục tập quán sinh hoạt lạc hậu của người dân, đặc biệt là ở các vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc. Theo đó, toàn tỉnh có 37 xã có nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch (chiếm 32,2%); có 36 xã có hệ thống thoát nước thải hoàn chỉnh tại trung tâm các xã và cụm dân cư (chiếm 28,8%). Chỉ tính riêng trong năm 2013, các địa phương đã dành trên 52 tỷ đồng để hỗ trợ thực hiện các tiêu chí về môi trường.

CT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận