Thứ bảy, 16/02/2019 12:39 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

9 nhóm giải pháp phát triển KT-XH 2014

24/12/2013, 09:42 (GMT+7)

Hôm qua (23/12), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

Hôm qua (23/12), tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã chủ trì hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương triển khai Nghị quyết của Quốc hội về nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2014.

Theo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2014 đã được Quốc hội thông qua là: Tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát; tăng trưởng hợp lý và nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trên cơ sở đẩy mạnh thực hiện 3 đột phá chiến lược gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, tái cơ cấu kinh tế. Đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải  thiện đời sống nhân dân…

Nông nghiệp vẫn được đánh giá là ngành kinh tế mũi nhọn

Các chỉ tiêu chủ yếu đề ra là: Phấn đấu đạt tốc độ tăng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 5,8%; kim ngạch XK tăng khoảng 10%; tốc độ tăng CPI khoảng 7%; tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội khoảng 30% GDP; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,7-2%, riêng các huyện nghèo giảm 4%; tạo việc làm cho khoảng 1,6 triệu lao động...

Để thực hiện thắng lợi mục tiêu trên, Chính phủ yêu cầu các Bộ, cơ quan, UBND tỉnh, TP trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nhóm nhiệm vụ, giải pháp. Thứ nhất, tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát. Thứ hai, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh.

Thứ ba, đẩy mạnh thực hiện ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế. Thứ tư, đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Thứ năm, sử dụng hợp lý và có hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Thứ sáu, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thứ bảy, bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội.

“Thứ tám, mở rộng và nâng cao hiệu  quả công tác đối ngoại, chủ động hội nhập quốc tế. Cuối cùng, tiếp tục tăng cường công tác thông tin tuyên truyền, tạo đồng thuận xã hội”, Phó Thủ tướng nói.

Hôm nay (24/12), các thành viên Chính phủ và các địa phương tiếp tục thảo luận về thu, chi NSNN. Kết thúc hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ phát biểu kết luận.

Thảo luận về tình hình KT-XH, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo kiến nghị cần kích cầu nền kinh tế. Theo đó, cần tập trung kích cầu tiêu dùng và kích cầu đầu tư.

“Cần tiếp tục duy trì các nhóm giải pháp đang thực hiện song song với tái cơ cấu toàn diện nền kinh tế. Ngoài ra, với thị trường BĐS đang đóng băng, phải có giải pháp mạnh mới làm tan băng BĐS ở các đô thị lớn. Ngân hàng cần đưa ra gói tín dụng riêng để giải cứu tiền của chính mình đang nằm ở các dự án BĐS. Các chủ đầu tư, DN cũng phải tăng cường khuyến mại. Giá cả không giảm, cứ giữ nguyên thì làm sao thị trường ấm lên được”, ông Thảo nói.

VĂN NGUYỄN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận