Thứ tư, 22/05/2019 10:19 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Agribank áp dụng lãi suất cho vay tối đa 8%/năm

19/03/2014, 10:41 (GMT+7)

Agribank ban hành văn bản số 1711/NHNo-KHNV về quy định lãi suất cho vay bằng VND. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa là 8%/năm.

Ngày 17/3, Agribank ban hành văn bản số 1711/NHNo-KHNV về quy định lãi suất cho vay bằng VND. Theo đó, lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa 8%/năm, đối với đối tượng theo Thông tư số 08/2014/TT-NHNN.

Nội dung của văn bản trên nêu rõ, khách hàng vay vốn phải có đủ điều kiện vay vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và của Agribank về hoạt động cho vay đối với khách hàng và được đánh giá là có tình hình tài chính minh bạch, lành mạnh. Khách hàng vay có trách nhiệm cung cấp các thông tin, tài liệu chứng minh mục đích vay vốn thuộc các ngành, lĩnh vực được áp dụng lãi suất cho vay ngắn hạn trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính trung thực, chính xác của các thông tin, tài liệu đã cung cấp.

Tổng giám đốc Agribank cũng yêu cầu, các chi nhánh thực hiện niêm yết công khai lãi suất cho vay và các tiêu chí đối với khách hàng vay vốn theo quy định tại văn bản này để đảm bảo quyền lợi và chính sách khách hàng của Agribank.

NGỌC QUYẾT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận