Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An thông báo

Thứ Hai 18/11/2019 , 14:24 (GMT+7)

Thực hiện văn bản của Tổng Giám đốc Ngân hàng NN – PTNT Việt Nam (Agribank) về triển khai Đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn, mới đây, Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An đã ra thông báo triển khai thí điểm Đề án này.

Các nội dung trọng tâm như sau:

1. Mục đích triển khai:

- Mở rộng cơ sở khách hàng, gia tăng số lượng thẻ phát hành.

- Phát triển và mở rộng mạng lưới thanh toán POS trên địa bàn.

- Tăng dư nợ cho vay thấu chi qua thẻ ghi nợ, góp phần tích cực vào việc đẩy lùi tín dụng đen trên địa bàn nông nghiệp, nông thôn.

- Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt khu vực nông nghiệp, nông thôn theo chủ trương của Chính phủ và Chỉ thị của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

- Gia tăng nguồn tiền gửi không kỳ hạn của đơn vị chấp nhận thẻ, đồng thời góp phần tăng nguồn thu từ dịch vụ cho Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An.

Trụ sở Agribank CN Nam Nghệ An.

II. Nội dung triển khai:

1. Phạm vi triển khai: Triển khai Đề án đẩy mạnh phát triển dịch vụ thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn thuộc địa bàn quản lý của Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An.

2. Thời gian triển khai thí điểm: Từ ngày 09/10/2019 đến hết ngày 15/9/2020.

4. Đối tượng khách hàng:

- Đối với cá nhân người Việt Nam được cho vay thấu chi trên tài khoản thanh toán:

+ Cá nhân cư trú trên địa bàn nông thôn.

+ Cá nhân cư trú ngoài địa bàn nhưng có hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn.

- Đối với Đơn vị chấp nhận thẻ: Là các Công ty, Hộ kinh doanh có địa điểm kinh doanh trên địa bàn, bao gồm các đơn vị cung ứng dịch vụ công (điện, nước, viễn thông, học phí, viện phí,...) và các cửa hàng, đại lý cung ứng dịch vụ, vật tư nông nghiệp, thu mua nông sản.

5. Mã sản phẩm thẻ: 970405026

6. Điều kiện cho vay thấu chi trên tài khoản thanh toán phát hành thẻ:

- Cá nhân có tên trong Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú (trường hợp tạm trú phải có Giấy xác nhận tạm trú của chính quyền địa phương về sinh sống, sản xuất kinh doanh ổn định lâu dài).

- Có năng lực hành vi dân sự theo quy định của Pháp luật.

- Có tài khoản thanh toán và đăng ký phát hành thẻ ghi nợ tại chi nhánh cho vay thấu chi.

- Mỗi gia đình chỉ được cấp một (01) hạn mức thấu chi cho cá nhân đại diện gia đình có tên trong Sổ hộ khẩu hoặc Sổ tạm trú.

- Có hoạt động sản xuất kinh doanh tại địa bàn cư trú (đối với cá nhân cư trú ngoài địa bàn).

- Không có dư nợ xấu tại Agribank tại thời điểm thẩm định cấp thấu chi. Trường hợp cần thiết giao Giám đốc chi nhánh quyết định việc áp dụng hay không áp dụng biện pháp kiểm tra thông tin tín dụng (CIC) của khách hàng.

7. Hồ sơ cho vay thấu chi trên tài khoản thanh toán phát hành thẻ:

Ngoài bộ hồ sơ theo Quyết định 1225/QĐ-NHNo-TH ngày 18/6/2019, bổ sung thêm:

- Giấy đề nghị phát hành thẻ, cấp/thay đổi hạn mức thấu chi (theo mẫu 01/NNNT).

- Hợp đồng thấu chi và sử dụng thẻ (theo mẫu 02/NNNT).

- Bản sao CMT/ Hộ chiếu/ CCCD còn hiệu lực đã được cán bộ tiếp nhận hồ sơ xác nhận đối chiếu khớp đúng với bản gốc.

8. Thời hạn thấu chi:

Tối đa 12 tháng kể từ ngày phê duyệt cho vay hạn mức thấu chi. Hết thời hạn thấu chi, trường hợp khách hàng vẫn có nhu cầu thấu chi, khách hàng làm thủ tục đề nghị chi nhánh cấp lại hạn mức thấu chi. Quy trình, thủ tục cấp lại hạn mức thấu chi như quy trình cấp lần đầu.

9. Hình thức cấp hạn mức thấu chi:

Thấu chi tài khoản thanh toán phát hành thẻ ghi nợ hạng chuẩn. Hạn mức thấu chi chỉ được sử dụng để thanh toán hàng hóa, dịch vụ, không dùng để rút tiền mặt.

10. Hạn mức thấu chi:

- Giám đốc Chi nhánh loại II căn cứ vào tổng hạn mức cho vay tối đa đối với một khách hàng để quyết định cấp hạn mức thấu chi. Hạn mức thấu chi tối đa là 30.000.000đ.

- Không tính dư nợ hạn mức thấu chi của Đề án này vào chỉ tiêu dư nợ trong kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh.

Agribank ký kết hợp tác với đối tác.

11. Lãi suất:

Khách hàng phải trả Agribank lãi cho vay thấu chi trong trường hợp sử dụng hạn mức thấu chi. Lãi suất cho vay thấu chi tính từ ngày phát sinh giao dịch thấu chi đến ngày chủ thẻ trả hết nợ gốc và lãi thấu chi.

Lãi suất cho vay thấu chi do Giám đốc Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An quyết định phù hợp với quy định của Agribank trong từng thời kỳ. Lãi suất cho vay thấu chi trong thời gian triển khai thí điểm là 9%/năm.

Lãi suất quá hạn cho vay thấu chi bằng 150% lãi suất cho vay thấu chi trong hạn.

12. Xử lý rủi ro, tổn thất:

- Đối với rủi ro cho vay thấu chi tài khoản thẻ ghi nợ: Việc xử lý rủi ro, tổn thất được thực hiện theo quy định hiện hành của NHNN và Agribank về trích lập và sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng.

- Đối với các loại rủi ro, tổn thất khác phát sinh trong lĩnh vực thẻ: Việc xử lý rủi ro, tổn thất được thực hiện theo quy định hiện hành của Agribank về xử lý rủi ro, tổn thất trong lĩnh vực thẻ từ Quỹ dự phòng tài chính của Agribank.

II. Chính sách hỗ trợ triển khai:

1. Đối với chi nhánh triển khai Đề án:

- Trang bị POS: Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An sẽ đăng ký số lượng với Trụ sở chính và phân bổ tới các chi nhánh một cách kịp thời.

2. Đối với chủ thẻ:

- Miễn phí phát hành thẻ lần đầu;

- Miễn phí quản lý tài khoản năm đầu;

- Miễn phí thường niên năm thứ nhất.

3. Đối với ĐVCNT:

- Miễn phí trang bị POS, lắp đặt đường truyền.

- Miễn phí chiết khấu cho Đơn vị chấp nhận thẻ địa bàn nông nghiệp, nông thôn khi chấp nhận thanh toán thẻ có mã sản phẩm thẻ 97040526.

- Hỗ trợ các công cụ quảng cáo, như: Băng rôn, biển hiệu,...

III. Tổ chức thực hiện:

Tại các chi nhánh loại II:

- Chủ động, tích cực triển khai thực hiện Đề án, hoàn thành tốt mục tiêu của Đề án và chỉ tiêu phát hành thẻ được giao (theo bảng chỉ tiêu phát hành thẻ đính kèm).

- Tổ chức phổ biến, quán triệt cho cán bộ tại chi nhánh về chủ trương, mục tiêu của Đề án để triển khai có hiệu quả đến các đối tượng khách hàng cá nhân có nhu cầu.

- Chủ động liên hệ và làm việc với cấp ủy, chính quyền, các tổ chức Hội tại địa phương về mục đích, ý nghĩa của Đề án phát triển thẻ tại thị trường nông nghiệp, nông thôn của Agribank để tranh thủ sự giúp đỡ, hỗ trợ để công tác triển khai đạt kết quả cao.

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền rộng rãi để khách hàng được biết và tham gia qua các kênh: Đài truyền thanh tại địa phương, tổ vay vốn/ tổ liên kết, các tổ chức Hội, đoàn thể để khách hàng nắm bắt và sử dụng dịch vụ.

+ Đối với khách hàng đang vay vốn theo hạn mức quy mô nhỏ theo Quyết định 1225/QĐ-NHNo-TD ngày 18/6/2019, chi nhánh căn cứ hạn mức của khách hàng để cấp hạn mức thấu chi thẻ phù hợp để khách hàng sử dụng (hạn mức quy mô nhỏ lớn hơn hạn mức thấu chi).

+ Đối với khách hàng mới, lĩnh hội đủ điều kiện cho vay thấu chi, có nhu cầu vay thấu chi trên tài khoản thanh toán, chi nhánh thực hiện thẩm định cho vay theo hạn mức quy mô nhỏ theo quy định tại Quyết định 1225/QĐ-NHNo-TD ngày 18/6/2019.

+ Các hình thức tư vấn, quảng bá, tiếp thị dịch vụ để khách hàng biết và sử dụng sản phẩm dịch vụ: (i) Đối với khách hàng đang vay vốn thông qua Tổ vay vốn/Tổ liên kết triển khai hướng dẫn đăng ký, sử dụng sản phẩm tập trung tại nhà văn hóa hoặc UBND cấp xã thông qua tổ trưởng tổ vay vốn; (ii) Đối với các khách hàng có hoạt động sản xuất kinh doanh khác, người quan hệ khách hàng trực tiếp tư vấn và hướng dẫn khách hàng sử dụng sản phẩm; (iii) Đối với khách hàng đang sinh sống và sản xuất kinh doanh ổn định tại địa phương và đã có quan hệ tín dụng thường xuyên tại Agribank, là thành viên của đoàn thanh niên cấp xã: thực hiện đầu mối để phát triển sản phẩm qua đoàn thanh niên cấp xã và đoàn thanh niên của huyện.

- Triển khai tích cực, đồng bộ, có hiệu quả công tác phát triển chủ thẻ và Đơn vị chấp nhận thẻ trên địa bàn, đặc biệt là các đơn vị cung ứng dịch vụ công, cung ứng vật tư nông nghiệp, thu mua nông sản (như Bệnh viện, siêu thị mini, Cửa hàng tạp hóa lớn, Cửa hàng kinh doanh thương mại, đồ gia dụng, máy nông nghiệp, Cửa hàng kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi và thuốc thú y,...). Mỗi Chi nhánh loại II tối thiểu phải phát triển thêm được 5-10 ĐVCNT.

Khách hàng hài lòng khi giao dịch với nhân viên Agribank.

- Chủ động cung cấp danh sách, địa chỉ các ĐVCNT trên địa bàn để thuận tiện cho khách hàng sử dụng thẻ để thanh toán hàng hóa dịch vụ.

- Thiết lập và thực hiện miễn phí quản lý tài khoản năm đầu cho khách hàng thuộc đối tượng của Đề án.

- Định kỳ vào ngày mùng 5 hàng tháng báo cáo kết quả triển khai Đề án về Agribank Chi nhánh Nam Nghệ An (qua phòng Dịch vụ &Marketing), báo cáo nêu rõ số lượng thẻ đã phát hành, hạn mức thấu chi đã cấp, khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị (nếu có) trong quá trình triển khai Đề án tại địa phương.

Agribank và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết Quy chế hợp tác

Agribank và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết Quy chế hợp tác

Doanh nghiệp 29/05/2020 - 14:52

Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) Việt Nam vừa ký kết Quy chế phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về thu kinh phí công đoàn khu vực sản xuất, kinh doanh.

Trường Sinh Group đồng hành cùng người nuôi tôm

Trường Sinh Group đồng hành cùng người nuôi tôm

Doanh nghiệp 29/05/2020 - 13:50

Nhằm “San sẻ khó khăn, chung tay vượt qua đại dịch” với người nuôi tôm, Trường Sinh Group quyết định giảm 10% giá bán sản phẩm.

Ra mắt hợp tác xã chăn nuôi Điện Biên

Ra mắt hợp tác xã chăn nuôi Điện Biên

Doanh nghiệp 28/05/2020 - 22:38

Sở NN-PTNT tỉnh Điện Biên vừa phối hợp với UBND huyện Điện Biên tổ chức lễ ra mắt Hợp tác xã (HTX) chăn nuôi.

Tập trung hỗ trợ người lao động cao su do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Tập trung hỗ trợ người lao động cao su do ảnh hưởng của dịch Covid-19

Doanh nghiệp 26/05/2020 - 16:11

Do ảnh hưởng từ dịch Covid-19 cùng với nắng hạn kéo dài, giá mủ giảm sâu khiến lao động tại các Cty Cao su khu vực Tây Nguyên gặp rất nhiều khó khăn.

Nafoods Group tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Nafoods Group tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên

Doanh nghiệp 25/05/2020 - 15:29

Công ty Cổ phần Nafoods Group (NAF) tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 23/5/2020, tại Thành phố Vinh, Nghệ An.

Agribank ký kết hợp tác với EVNNPC

Agribank ký kết hợp tác với EVNNPC

Doanh nghiệp 25/05/2020 - 06:01

Lễ ký kết giữa Agribank và Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc là sự kiện quan trọng trong việc tiếp tục mở rộng hợp tác, hướng đến trở thành đối tác chiến lược.

Ông Huỳnh Văn Thòn tiếp tục là lãnh đạo cao nhất Tập đoàn Lộc Trời

Ông Huỳnh Văn Thòn tiếp tục là lãnh đạo cao nhất Tập đoàn Lộc Trời

Doanh nghiệp 24/05/2020 - 08:14

Ngày 23/5, Tập đoàn Lộc Trời đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 heo hình thức trực tuyến.

BIDV: Gửi tiền Online – Trúng liền bộ 'Táo'

BIDV: Gửi tiền Online – Trúng liền bộ 'Táo'

Doanh nghiệp 24/05/2020 - 08:12

Khách hàng gửi tiền online trên các ứng dụng BIDV có cơ hội trúng 63 giải thưởng công nghệ gồm Laptop Macbook Pro, Iphone Pro Max, Apple Watch S5, Airpods 2…

Agribank miễn giảm, hạ lãi suất cho 29.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Agribank miễn giảm, hạ lãi suất cho 29.000 khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Doanh nghiệp 23/05/2020 - 18:54

Những tháng đầu năm 2020, Agribank đã ban hành nhiều cơ chế chính sách quan trọng giúp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

Tiềm năng lớn của ngành Logistics

Tiềm năng lớn của ngành Logistics

Doanh nghiệp 20/05/2020 - 16:01

Logistics là một lĩnh vực kinh doanh dịch vụ mới, đang có những bước tăng trưởng mạnh mẽ, đóng góp rất lớn trong hoạt động xuất nhập khẩu và nền kinh tế.

Tập đoàn T&T Group hợp tác chiến lược toàn diện với tỉnh Đồng Tháp

Tập đoàn T&T Group hợp tác chiến lược toàn diện với tỉnh Đồng Tháp

Doanh nghiệp 20/05/2020 - 15:01

Tập đoàn T&T Group và tỉnh Đồng Tháp đã ký hợp tác trong các lĩnh vực: bất động sản, tài chính, năng lượng, nông nghiệp, du lịch, thương mại dịch vụ và logistics.

Tặng 4 căn nhà chữ thập đỏ cho người nghèo

Tặng 4 căn nhà chữ thập đỏ cho người nghèo

Doanh nghiệp 20/05/2020 - 14:45

4 căn nhà được trao tặng cho các gia đình nghèo ở huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai đúng dịp kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh…

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Giá tiêu hôm nay 29/5: Nhảy vọt lên 60.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 29/5: Nhảy vọt lên 60.000 đồng/kg

Giá tiêu hôm nay 29/5/2020 tại thị trường trong nước đã có đợt tăng mạnh nhất, tăng liên tiếp trong những ngày qua vừa qua, chạm mốc 60.000 đồng/kg.

Điểm sáng đầu tư bất động sản khu vực Tây Hồ Tây

Điểm sáng đầu tư bất động sản khu vực Tây Hồ Tây

Khu vực hồ Tây luôn là điểm sáng trên bản đồ bất động sản Hà Nội, đặc biệt trong bối cảnh hạn chế xây dựng các dự án mới trong nội đô.

Thâm canh lúa bền vững bằng kỹ thuật '3 giảm, 3 tăng', '1 phải, 5 giảm'

Thâm canh lúa bền vững bằng kỹ thuật '3 giảm, 3 tăng', '1 phải, 5 giảm'

Tham gia dự án VnSAT, hàng ngàn nông dân các tỉnh ĐBSCL được tập huấn kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, giúp canh tác lúa bền vững, năng cao thu nhập.