Thứ bảy, 14/12/2019 06:44 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Agribank cùng nông dân đưa cơ giới hóa về nông thôn

30/05/2019, 16:02 (GMT+7)

Theo QĐ 68 tuy mới thực hiện triển khai những năm gần đây, nhưng Agribank Long An triển khai khá tốt. Tổng dư nợ gần 19.000 tỷ đồng, trong đó cho vay theo QĐ 68 đạt trên 125 tỷ đồng, có gần 500 khách hàng tiếp cận vốn.

Ông Nguyễn Kim Thài, GĐ Agribank Chi nhánh Long An.

Agribank nói chung và Agribank chi nhánh tỉnh Long An nói riêng đang tích cực góp phần thực hiện hóa chủ trương của Chính phủ về công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, chú trọng cơ giới hóa nông nghiệp. Khẳng định vai trò chủ lực của Agribank trên thị trường tín dụng nông nghiệp, nông thôn góp phần phát triển kinh tế địa phương. NNVN có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Kim Thài, GĐ Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Long An (Agribank) xoay quanh vấn đề này.

Ông đánh giá thề nào về cho vay theo QĐ 68?

Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, sự phối hợp thường xuyên của các cấp hội trên địa bàn tỉnh Long An tạo nhiều điều kiện thuận lợi để người dân và ngân hàng nắm bắt thông tin, nhu cầu tín dụng, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đi vào thực tế.

Đặc biệt chú trọng vào các xã điểm nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, tiếp cận nguồn vốn vay và thực hiện đúng quy định của pháp luật nhằm tổ chức SX, kinh doanh đạt hiệu quả kinh tế cao theo chính sách tín dụng của Chính Phủ.

Nguồn vốn đầu tư tín dụng nông nghiệp, nông thôn nói chung và đối với cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo QĐ 68 nói riêng được đáp ứng đầy đủ kịp thời. Tạo điều kiện thuận lợi giúp người dân có thêm nguồn lực đầu tư mở rộng SX, áp dụng cơ giới hóa, khoa học kỹ thuật phục vụ SX nông nghiệp với nguồn vốn với lãi suất ưu đãi.

Agribank Long An cho vay theo QĐ 68 trên 125 tỷ đồng, đã có gần 500 khách hàng tiếp cận vốn.

Đến nay kết quả cho vay theo QĐ 68 của Ngân hàng NN-PTNT Chi nhánh Long An ra sao thưa ông?

Có thể nói QĐ 68 của Chính phủ ban hành là hết sức phù hợp với nguyện vọng của người dân và đặc biệt nông dân vùng sâu vùng xa đang có nhu cầu phát triển cơ giới hóa trong SX nông nghiệp đúng với nguyện vọng của người dân.Và đặc biệt quan trọng hơn nữa là được chỉ đạo của Agribank Việt Nam giao cho Agribank Long An triển khai chương trình này làm sao mang lại hiệu quả cao nhất cho người dân.

Nói chung phát triển cho vay theo QĐ 68 tuy mới thực hiện triển khai những năm gần đây, nhưng Agribank Long An triển khai vẫn còn khiêm tốn. Tổng dư nợ gần 19.000 tỷ đồng, trong đó cho vay theo QĐ 68 chỉ đạt trên 125 tỷ đồng, có gần 500 khách hàng tiếp cận được vốn. Tăng mức đầu tư lên, tăng chỉ tiêu thêm, để ngân hàng trong hệ thống ở các địa phương có vốn cho vay tăng hạn mức lên đối với nông dân.

Trong tất cả khách hàng quay theo QĐ 68 của các hệ thống Agribank Long An thì chúng tôi cho tất cả cán bộ tín dụng và đặc biệt giám đốc chi nhánh cấp huyện đi đến tiếp cận từng hộ dân và kiểm tra sau khi cho vay để sử dụng đúng mục đích vốn vay đầu tư mua sắm máy móc phục vụ nông nghiệp đó là điều đáng mừng. Về cơ sở hỗ trợ cũng mong Đảng và nhà nước, đặc biệt là bộ phận tài chánh sớm hỗ trợ tài chính về lãi suất cho nông dân, để phía ngân hàng chúng tôi có vốn tái tạo lại để tiếp tục thực hiện cho nông dân vay tiếp tục.

Hiện tại nguồn vốn cần bổ sung cho Agribank Long An cần bao nhiêu để đáp ứng nhu cầu thực tế thưa ông?

Qua rà soát các huyện ở vùng Tháp Mười, chúng tôi cần trên 150 tỷ đồng để đầu tư cho nông dân vay vốn nhằm mục đích phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn nằm trong chương trình QĐ 68.

Đặc biệt, các hệ thống Agribank cấp tỉnh, huyện đều kết nối với các nhà SX máy móc hàng đầu của Nhật Bản như Kubota, Yanmar và Tata (Ấn Độ)…đặc biệt các loại máy làm đất, san phẳng đồng ruộng, gieo cấy, trồng, chăm sóc, máy gặt đập liên hợp, máy sấy nông sản, thủy sản, máy, thiết bị sản xuất muốn sạch và máy thiết bị sử dụng trong chăn nuôi.

Đây là chương trình mà Agribank kết nối để đưa cơ giới hóa về nông thôn, giúp nông dân có điều kiện làm chủ và làm giàu trên chính sản phẩm máy móc của mình mà được ngân hàng hộ trợ vốn vay về lãi suất.

Do đó đứng về cơ sở chúng tôi đã quán triệt, truyền đạt cho người dân nắm hiểu và thấy sự đầu tư chính sách về QĐ 68 mang lại hiệu quả mà Agrbank đầu tư về nông nghiệp, nông dân và nông thôn.

Cán bộ ngân hàng Agribank Long An tiếp cận từng hộ dân và kiểm tra sau khi cho vay theo QĐ 68.

Định hướng trong thời gian tới ra sao?

Trong thời gian tới chúng tôi sẽ triển khai sâu rộng hơn nữa đến từng hộ nông dân để có điều kiện tiếp cận vốn vay mua sắm máy móc nông nghiệp nhằm phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tại địa phương.

Agribank Long An tiếp tục ưu tiên nguồn vốn giải ngân đối với cho vay hỗ trợ giảm tổn thất trong nông nghiệp theo QĐ 68 trong đó đặc biệt quan tâm bố trí vốn đầu tư cho các xã nông thôn mới của tỉnh. Phối hợp với chính quyền địa phương, các cấp hội thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chủ trương của Chính phủ về nông nghiệp, nông thôn, cơ giới hóa sản xuất…

Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình tín dụng của Agribank, đặc biệt đối với các thỏa thuận hợp tác giữa Agribank với các Cty cung cấp máy nông nghiệp của Nhật Bản và Ấn Độ.

Xin cám ơn ông!

LÊ HOÀNG VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận