Thứ bảy, 22/09/2018 11:04 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Agribank dành 10.000 tỷ đồng cho vay xuất, nhập khẩu

23/05/2014, 09:01 (GMT+7)

Thời gian thực hiện chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng xuất, nhập khẩu từ ngày 1/6/2014 đến hết ngày 30/9/2014.

* Lãi suất 6-8%/năm

Đó là một trong những nội dung của văn bản số 3455/NHNo – KHNV ngày 22/5/2014 của Agribank triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng xuất, nhập khẩu năm 2014. 

Theo nội dung của văn bản trên, Tổng giám đốc Agribank chỉ đạo Giám đốc Sở giao dịch, các Chi nhánh loại I, loại II triển khai chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng xuất, nhập khẩu năm 2014.

Trụ sở chính Agribank dành một lượng vốn khoảng 10.000 tỷ đồng để cho vay ngắn hạn ưu đãi lãi suất đối với khách hàng xuất, nhập khẩu có nhu cầu vay mới và vay bổ sung vốn để phục vụ nhu cầu xuất, nhập khẩu.

Theo đó, đối tượng khách hàng cho vay ưu đãi lãi suất là khách hàng xuất, nhập khẩu vay vốn để thu mua, chế biến, xuất, nhập khẩu hàng hóa nông sản, thực phẩm; nhập khẩu hàng hóa phục vụ sản xuất, nông nghiệp, nông thôn, các loại hàng hóa khác; sản xuất, chế biến xuất khẩu các hàng hóa khác;

Sử dụng và cam kết sử dụng các sản phẩm dịch vụ khác của Agribank. Mức cho vay, điều kiện cho vay, thời hạn cho vay... thực hiện theo quy định hiện hành của Agribank về cho vay đối với khách hàng.

Nội dung của văn bản cũng nêu rõ, lãi suất cho vay từ 6%-8%/năm. Giao cho giám đốc chi nhánh quyết định lãi suất cho vay đối với từng khách hàng cụ thể trên cơ sở tính toán hiệu quả và lợi ích thu được từ các sản phẩm dịch vụ khác.

Thời gian ưu đãi lãi suất cho vay được tính từ ngày cho vay đến khi trả nợ nhưng không quá thời hạn cho vay trên Hợp đồng tín dụng và tối đa không quá 6 tháng.

Sau thời hạn ưu đãi lãi suất, chi nhánh áp dụng lãi suất cho vay thông thường theo quy định của Tổng giám đốc từng thời kỳ.

NGỌC QUYẾT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận