Thứ tư, 12/12/2018 11:10 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Agribank dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn chiếm gần 70%

20/04/2012, 10:06 (GMT+7)

Theo báo cáo của Agribank, tổng dư nợ cho vay đến 31/3/2012 đạt 443.478 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 301 nghìn tỷ đồng...

Theo báo cáo của Agribank, tổng dư nợ cho vay đến 31/3/2012 đạt 443.478 tỷ đồng, trong đó dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn đạt hơn 301 nghìn tỷ đồng, chiếm tỷ lệ gần 70% dư nợ cho vay nền kinh tế.

Cơ cấu vốn tín dụng được tập trung cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn và thực hiện các chương trình của Chính phủ, NHNN. Nhiều chi nhánh trên địa bàn nông thôn trong hệ thống Agribank những tháng đầu năm 2012 (tính đến 18/4/2012) đều tăng trưởng dư nợ so với cuối năm 2011 như: Chi nhánh Agribank Bình Phước tăng 16%, chi nhánh Agribank Sao Đỏ tăng 7%, chi nhánh Agribank Hậu Giang tăng 7%, chi nhánh Agribank Hà Tĩnh tăng 4%...

Chỉ tính riêng, dư nợ cho vay ngành lương thực tính đến 18/4/2012 đạt hơn 15 nghìn tỷ đồng, trong đó cho vay lúa gạo đạt hơn 10 nghìn tỷ đồng. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 287/QĐ-TTg và công văn số 1497/NHNN – TD của NHNN về việc mua tạm trữ tối đa 1 triệu tấn gạo vụ đông xuân 2011-2012, tính đến 13/4/2012 Agribank đã giải ngân gần 800 tỷ đồng, tương đương khối lượng mua gần 80.000 tấn gạo.

Từ nay đến cuối năm 2012, Agribank đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho vay nông nghiệp nông thôn, các chương trình lương thực, thủy sản, cà phê, cho vay chi phí mùa vụ, phát triển đàn gia súc gia cầm, hỗ trợ tổn thất sau thu hoạch theo quyết định 63 của Chính phủ; Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa... Thực hiện nghiêm túc các điều kiện cho vay, mở rộng tín dụng gắn với nâng cao chất lượng.

PV

Đang được quan tâm

Gửi bình luận