Thứ hai, 23/09/2019 10:30 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Agribank dư nợ cho vay “tam nông” tăng 4,2%

06/06/2013, 09:32 (GMT+7)

Tính đến 31/5/2013, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank đạt 333.642 tỷ đồng, tăng 13.567 tỷ đồng (+4,2%) so với cuối năm 2012, chiếm tỷ lệ gần 70% tổng dư nợ cho vay.

Tính đến 31/5/2013, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank đạt 333.642 tỷ đồng, tăng 13.567 tỷ đồng (+4,2%) so với cuối năm 2012, chiếm tỷ lệ gần 70% tổng dư nợ cho vay.

Dư nợ cho vay các chương trình tăng trưởng tốt: Cho vay thu mua, chế biến, xuất khẩu thủy sản đạt 25.617 tỷ đồng, tăng 1.686 tỷ đồng (+7,04%); cho vay lương thực đạt 16.424 tỷ đồng, tăng 538 tỷ đồng (+3,4%); cho vay chăn nuôi 63.764 tỷ đồng, tăng 4.352 tỷ đồng (+7,33%)...

Agribank tăng cường chỉ đạo, giám sát và đôn đốc triển khai thực hiện chương trình cho vay ưu đãi đối với khách hàng xuất nhập khẩu; cho vay mua nhà ở xã hội theo Thông tư số 11/2013/TT-NHNN; tổ chức triển khai chương trình cho vay tái canh cây cà phê tại khu vực Tây Nguyên; cho vay liên kết trong lĩnh vực sản xuất thu mua chế biến thủy sản xuất khẩu...

NGỌC QUYẾT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận