Chủ nhật, 16/12/2018 07:44 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Agribank Nghệ An: Những con số ấn tượng

30/11/2012, 09:05 (GMT+7)

Tính đến hết tháng 10/2012, tổng nguồn vốn quản lý và huy động được của Chi nhánh Agribank Nghệ An đạt 11.102 tỷ đồng (tăng trưởng 34,4%).

Vườn chè của nông dân xã Thanh Mai được Agribank Nghệ An đầu tư vốn

Tính đến hết tháng 10/2012, tổng nguồn vốn quản lý và huy động được của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Nghệ An (Agribank Nghệ An) đạt 11.102 tỷ đồng (tăng trưởng 34,4%).

Trong đó, tiền gửi tổ chức kinh tế 1.335 tỷ đồng (chiếm 11%); tiền gửi dân cư 9.767 tỷ đồng (chiếm 89%), tăng so với đầu năm 2.514 tỷ đồng (tăng trưởng 35%). Trong bối cảnh kinh tế suy giảm, khá nhiều ngân hàng thương mại trong tỉnh gặp khó khăn về tín dụng và thanh khoản thì những số liệu nói trên của Agribank Nghệ An là rất ấn tượng.

Nhờ nguồn vốn huy động đạt mức tăng trưởng cao nên 10 tháng đầu năm 2012, Agribank Nghệ An đã thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của mình trên toàn địa bàn tỉnh. Nguồn vốn huy động đã được sử dụng hiệu quả. Trong đó doanh số cho vay đạt 9.138 tỷ đồng; doanh số thu nợ đạt 7.688 tỷ đồng. Tổng dư nợ đạt 8.155 tỷ đồng, tăng so với đầu năm 2012 là 1.450 tỷ đồng (đạt mức tăng trưởng xấp xỉ 22%). Điều đáng mừng là 22/22 đơn vị cơ sở đều tăng trưởng dư nợ, trong đó có nhiều đơn vị có mức tăng trưởng khá ấn tượng như Quỳnh Lưu tăng 139 tỷ đồng (tăng 28%), Yên Thành tăng 120 tỷ đồng (tăng 31,4%), Đô Lương tăng 114 tỷ đồng (tăng 25,2%), Diễn Châu tăng 112 tỷ đồng (tăng 22%), Nghĩa Đàn tăng 110 tỷ đồng (tăng 39%), Nam Đàn tăng 95 tỷ đồng (tăng 25%), Anh Sơn tăng 89 tỷ đồng (tăng 35%), Nghi Lộc tăng 89 tỷ đồng (tăng 22,4%)...

Năm 2012, Agribank Nghệ An cũng là đơn vị làm tốt chính sách đầu tư theo Nghị định 41/2010/NĐ-CP về cho vay vốn để phát triển sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, phát triển ngành nghề nông thôn, đầu tư cơ sở hạ tầng, chế biến tiêu thụ nông lâm, thủy sản... Tính đến hết 31/10/2012, doanh số cho vay theo Nghị định 41 đã đạt 5.231 tỷ đồng. Trong đó đầu tư cho phát triển sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp là 2.260 tỷ đồng; phát triển ngành nghề nông thôn 898 tỷ đồng; đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn 92 tỷ đồng; chế biến tiêu thụ nông, lâm, thủy sản và muối 148 tỷ đồng; kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phục vụ nông, lâm, diêm nghiệp và lâm sản 213 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp trên địa bàn nông thôn 980 tỷ đồng; cho vay tiêu dùng trên địa bàn nông thôn 640 tỷ đồng.

Điều đáng mừng là các khoản vay theo Nghị định 41 trong 10 tháng đầu năm 2012 được các đối tượng trả đúng hạn với tỷ lệ cao: doanh số thu nợ 10 tháng đầu năm đạt 3.934 tỷ đồng. Trong đó đầu tư cho phát triển sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp là 1.559 tỷ đồng; phát triển ngành nghề nông thôn 647 tỷ đồng; đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn 36 tỷ đồng; chế biến tiêu thụ nông, lâm, thủy sản và muối là 112 tỷ đồng; kinh doanh sản phẩm, dịch vụ phục vụ nông, lâm, diêm nghiệp và lâm sản 276 tỷ đồng; sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ phi nông nghiệp trên địa bàn nông thôn 788 tỷ đồng; cho vay tiêu dùng trên địa bàn nông thôn 516 tỷ đồng. Đây là lý do giải thích vì sao chất lượng tín dụng tại Agribank Nghệ An được đánh giá cao. Tính đến 31/10/2012 nợ xấu chỉ chiếm tỷ lệ 0,42%.

Năm 2012, hoạt động kinh doanh ngoại hối và dịch vụ thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế tiếp tục được mở rộng, góp phần tăng nguồn thu đáng kể cho toàn hệ thống. 10 tháng đầu năm 2012, Agribank Nghệ An chi trả kiều hối đạt 78,4 triệu USD, kinh doanh ngoại tệ đạt 137 triệu USD. Dịch vụ thẻ và hệ thống ATM cũng phát huy tác dụng, đảm bảo an toàn, chính xác. Agribank Nghệ An hiện sở hữu 27 máy ATM và 33 thiết bị EDC/POS, là một trong 2 ngân hàng thương mại có số lượng máy ATM hàng đầu trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Máy ATM của Agribank Nghệ An được trang bị đến hầu hết các chi nhánh huyện, thị trong toàn tỉnh. Nhờ đó, việc phát hành thẻ cho các đối tượng khách hàng cũng tăng đáng kể.

Theo thống kê 10 tháng đầu năm 2012, toàn tỉnh đã phát hành thêm 37.000 thẻ các loại, nâng tổng số thẻ ATM của khách hàng đang lưu hành lên 200.000 thẻ, dẫn đầu so với các ngân hàng thương mại trong toàn tỉnh. Thẻ ATM tăng đã giúp ngân hàng thực hiện chi trả tiền lương qua tài khoản cho 453 đơn vị với trên 11.000 tài khoản thanh toán; nhờ đó doanh số thanh toán lương 8 tháng qua Agribank lên tới 327 tỷ đồng. Số khách hàng đăng ký sử dụng Mobile Banking cũng tăng đáng kể. Chỉ tính 10 tháng đầu năm 2012 đã có 11.343 khách hàng đăng ký dùng dịch vụ này, nâng tổng số khách hàng lên 50.754. Dịch vụ Bảo hiểm ABIC tuy mới triển khai chưa lâu những cũng đã mang lại doanh thu 11 tỷ đồng. Đại lý chứng khoán cũng được duy trì tốt và mang lại hiệu quả tích cực. Doanh số mua bán 10 tháng đầu năm 2012 đạt 358,7 tỷ đồng, doanh số cho vay cầm cố đạt 60 tỷ đồng, cho vay ứng trước cũng 115 tỷ đồng...

10 tháng đầu năm 2012 Agribank Nghệ An chủ động bám sát mục tiêu, định hướng chỉ đạo của Agribank Việt Nam, thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả các chủ trương của Ngân hàng Nhà nước và đã thu được những kết quả rất đáng khích lệ: Nguồn vốn có tốc độ tăng trưởng 34,4%; huy động tiền gửi dân cư tăng 35%; dư nợ tăng 22%, nợ xấu dưới mức cho phép; nguồn thu ngoài tín dụng đạt 36 tỷ đồng...

SAO MAI

Đang được quan tâm

Gửi bình luận