Thứ tư, 24/04/2019 01:39 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Agribank tăng cường cho vay hộ sản xuất và cá nhân

27/06/2013, 09:23 (GMT+7)

Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam (Agribank) vừa ban hành văn bản số 4359/NHNo-HSX về tăng cường cho vay hộ sản xuất và cá nhân.

Ngân hàng NN-PTNT Việt Nam (Agribank) vừa ban hành văn bản số 4359/NHNo-HSX về tăng cường cho vay hộ sản xuất và cá nhân.

Theo nội dung của văn bản trên, để phấn đấu đạt được mục tiêu kế hoạch đề ra đến cuối năm 2013 dư nợ cho vay hộ sản xuất và cá nhân tăng trưởng 15-17%, chiếm tỷ trọng 53-55% tổng dư nợ cho vay nền kinh tế, tỷ lệ dư nợ nông nghiệp, nông thôn đạt 70%, Agribank yêu cầu Sở giao dịch, các chi nhánh loại I, loại II triển khai mở rộng các mô hình chuỗi giá trị liên kết, hợp tác 4 nhà (nhà nông - doanh nghiệp - nhà khoa học - ngân hàng), đối tượng đầu tư theo hướng khép kín từ khâu sản xuất đến khâu tiêu thụ, xuất khẩu; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho khách hàng vay vốn như thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi... kịp thời theo quy định hiện hành; thực hiện giảm dần lãi suất cho vay nông nghiệp, nông thôn theo chỉ đạo của Thống đốc NHNN và các văn bản chỉ đạo của Agribank; bám sát định hướng phát triển kinh tế, xã hội ở địa phương để đưa ra những giải pháp đầu tư có hiệu quả; tăng trưởng tín dụng đối với các ngành nghề, lĩnh vực đang phát triển trên địa bàn, ưu tiên cho lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, các khách hàng truyền thống, đặc biệt là hộ sản xuất hàng hóa, hộ trang trại...

Tính đến 31/5/2013, dư nợ cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn của Agribank đạt 333.642 tỷ đồng, tăng 13.567 tỷ đồng (+4,2%) so với cuối năm 2012, chiếm tỷ lệ gần 70% tổng dư nợ cho vay.

NGỌC QUYẾT

Đang được quan tâm

Gửi bình luận