Thứ năm, 23/05/2019 03:43 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

Agribank và VBSP ký thoả thuận hợp tác

17/01/2012, 17:10 (GMT+7)

Ngày 17/1 tại Hà Nội, Ngân hàng NN-PTNN Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) đã ký thoả thuận hợp tác...

Ngày 17/1 tại Hà Nội, Ngân hàng NN-PTNN Việt Nam (Agribank) và Ngân hàng Chính sách xã hội (VBSP) đã ký thoả thuận hợp tác trong các lĩnh vực: Thanh toán, vốn, tín dụng, công nghệ thông tin, truyền thông, đào tạo…

Theo nội dung ký kết, về thanh toán, VBSP và các chi nhánh, phòng giao dịch trực thuộc thực hiện mở tài khoản tiền gửi thanh toán bằng VND và ngoại tệ theo hệ thống mạng lưới của Agribank để thực hiện các dịch vụ thanh toán phát sinh. Agribank hỗ trợ VBSP cung ứng tiền mặt, dịch vụ ngân hàng phù hợp với quy định của Agribank theo đề nghị của VBPS.

Về vốn, Agribank ưu tiên đầu tư vốn tạm thời nhàn rỗi vào các giấy tờ có giá do VBSP phát hành trên cơ sở phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của các bên. Về tín dụng, Agribank và VBSP thoả thuận tạo điều kiện cho nhau cùng tham gia các dự án đồng tài trợ theo từng dự án cụ thể và các dự án uỷ thác đầu từ của tổ chức tài chính quốc tế.

Bên cạnh đó, Agribank và VBSP sẽ hợp tác về đào tạo và hỗ trợ kỹ thuật, trao đổi, cung cấp thông tin và truyền thông. Hai bên cam kết hỗ trợ nhau trong lĩnh vực đào tạo các nghiệp vụ ngân hàng, trao đổi, hỗ trợ kinh nghiệm về công nghệ ngân hàng. Ngoài ra, hai bên sẽ phối hợp và chia sẻ thông tin thuộc các lĩnh vực hợp tác liên quan đến hoạt động của hai bên như cơ chế chính sách, phát triển kinh tế - xã hội, tình hình thị trường, rủi ro tín dụng…

ĐẮC THÀNH

Đang được quan tâm

Gửi bình luận