Thứ hai, 19/08/2019 08:55 GMT+7

Hotline: 036.902.4447

An Giang đứng hàng thứ 4 khu vực ĐBSCL về số doanh nghiệp thành lập mới

15/01/2018, 09:08 (GMT+7)

Theo UBND tỉnh, trong năm 2017, toàn tỉnh có 799 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn đăng ký 3.805 tỷ đồng.

So với cùng kỳ năm 2016, số lượng doanh nghiệp tăng 30,13% (tương đương 185 doanh nghiệp), vốn đăng ký tăng 33,84% (tương đương 959 tỷ đồng).

Với số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới như trên, tỉnh An Giang đứng hàng thứ 4 khu vực ĐBSCL và thứ 27 của cả nước. Tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh đến cuối năm 2017 là 8.568 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký là 49.297 tỷ đồng.  Đồng thời, An Giang đã thu hút 86 dự án (gồm: 03 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, 83 dự án đầu tư trong nước) với tổng vốn đăng ký là 15.168 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm 2016 số dự án tăng 30,30% (tương đương tăng 20 dự án), tổng vốn đăng ký đầu tư tăng 53,49% (tương tương tăng 5.286 tỷ đồng).

Để phát triển nhiều doanh nghiệp và thu hút nhiều dự án đầu tư vào An Giang, trong thời gian tới, UBND tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ giải pháp về tạo quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư, rà soát và xây dựng thông tin chi tiết về dự án đối với danh mục dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2015 – 2020, định hướng đến năm 2025 để làm cơ sở cho việc kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện dự án.

HƯƠNG HUỆ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận