Thứ bảy, 17/11/2018 09:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

An Giang: Làng nghề giải quyết việc làm cho 33.000 lao động

23/03/2011, 09:27 (GMT+7)

Hiện tại các làng nghề của An Giang đã giải quyết việc làm cho 33.000 lao động nông thôn có nguồn thu nhập ổn định.

Ông Vương Bình Thạnh, PCT UBND tỉnh An Giang cho biết: Toàn tỉnh An Giang hiện có 82 làng nghề tiểu thủ công nghiệp truyền thống, gắn với dịch vụ phát triển du lịch.

Các dự án bảo tồn và phát triển làng nghề chia làm 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn I từ 2008-2010 có 43 dự án với tổng số vốn đầu tư 60.394 triệu đồng, gồm 23 dự án bảo tồn và phát triển, 11 dự án phát triển làng nghề gắn với du lịch và 9 dự án phát triển làng nghề mới.

Giai đoạn II từ 2011-2020 có 7 dự án với tổng số vốn đầu tư là 4.275 triệu đồng, gồm 1 dự án bảo tồn, 4 dự án phát triển làng nghề gắn với du lịch và 2 dự án phát triển làng nghề mới. Hiện tại các làng nghề của An Giang đã giải quyết việc làm cho 33.000 lao động nông thôn có nguồn thu nhập ổn định.

LÊ HOÀNG VŨ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận