Chủ nhật, 21/10/2018 05:45 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

An ninh lương thực bền vững và an toàn cho người nghèo

26/05/2010, 10:01 (GMT+7)

NNVN đã trao đổi với ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Mạng về các hoạt động của Mạng An ninh lương thực và giảm nghèo ở Việt Nam (CIFPEN)...

Ông Phạm Văn Thành
Là thành viên Mạng An ninh lương thực thế giới (IFSN), Mạng An ninh lương thực và giảm nghèo ở Việt Nam (CIFPEN) với gần 50 tổ chức phi chính phủ hoạt động trên lĩnh vực an ninh lương thực và giảm nghèo. NNVN đã trao đổi với ông Phạm Văn Thành, Chủ tịch Mạng về các hoạt động CIFPEN ở Việt Nam.

Ông có thể giới thiệu đôi chút về Mạng An ninh lương thực và giảm nghèo ở Việt Nam?

Mạng thành lập từ tháng 5/2005 theo sáng kiến của Viện Tư vấn phát triển Kinh tế xã hội Nông thôn và miền núi, Tổ chức ActionAid, CARE, các tổ chức phi chính phủ Việt Nam. Với gần 50 đơn vị thành viên, CIFPEN chuyên hoạt động trên các lĩnh vực: Nông nghiệp, giáo dục, y tế, năng lượng, môi trường, phòng chống HIV/AIDS, chống bạo hành gia đình. Chúng tôi luôn đặt trọng tâm vào các đối tượng bị thiệt thòi và dễ tổn thương nhất bởi tác động ngoại cảnh, thiên tai và quá trình phát triển hội nhập.

Mục tiêu của CIFPEN nhằm tăng cường năng lực và phối hợp giữa các tổ chức thành viên và các tổ chức xã hội dân sự ở cấp cộng đồng, cung cấp dịch vụ của tổ chức này cho người nghèo và những nhóm người bị thiệt thòi, đảm bảo ANLT và giảm nghèo. Đề xuất với Chính phủ về mối quan tâm của người nghèo và những người bị thiệt thòi tới các nhà hoạch định chính sách, trên cơ sở đó đóng góp vào việc điều chỉnh và xây dựng chính sách ANLT và giảm nghèo ở Việt Nam.

Ông có thể cho biết những hoạt động nổi bật của mạng từ khi thành lập?

CIFPEN tập trung vào việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ của các đơn vị thành viên, theo những vấn đề trọng tâm và đáp ứng mối quan tâm của họ như: Kỹ năng viết đề xuất Dự án; Thực hiện, giám sát, đánh giá Dự án; Phát triển cộng đồng; Truyền thông; Thúc đẩy thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Lồng ghép giới trong các chương trình phát triển; Phát triển mạng lưới khuyến nông viên tự nguyện; Duy trì và phát triển các nguồn lực bản địa để tự xóa đói nghèo; Thực hành phát triển nông nghiệp bền vững; Phân tích và thúc đẩy phát triển “chuỗi giá trị” để giúp người nghèo tăng thu nhập từ các hoạt động sản xuất và nâng cao khả năng tiếp cận thi trường. Thông qua các hoạt động này, vấn đề ANLT và giảm nghèo đã được lồng ghép vào hơn 150 dự án do các tổ chức thành viên đã và đang thực hiện.

CIFPEN đang nỗ lực phát triển kỹ năng về “Vân động chính sách” giúp người nghèo bộc lộ được mối quan tâm của họ và đưa tiếng nói của họ tới các nhà hoạch định chính sách. Đi sâu nghiên cứu về quyền của phụ nữ, quyền của người nghèo trong việc tiếp cận các nguồn lực phát triển. Mạng còn chia sẻ thông tin, các bài học kinh, nghiệm thông qua hội thảo, tập huấn.

Là thành viên của IFSN, sự kết nối của CIFPEN Việt Nam với IFSN như thế nào?

IFSN được thành lập trên cơ sở dự án “Xây dựng và củng cố mạng lưới an ninh lương thực Quốc tế” do Ủy ban châu Âu (EC) và ActionAid đồng tài trợ. CIFPEN Việt Nam được công nhận là thành viên của IFSN trên cơ sở đồng quan điểm về chương trình hành động và các hoạt động ở cấp quốc gia, tác động ở cấp độ quốc tế. Hàng năm CIFPEN cũng nhận được sự ủng hộ của IFSN về tài chính và kỹ thuật.

CIFPEN thường xuyên phối hợp với Tổ chức ActionAid tại Việt Nam thực hiện các nghiên cứu cần thiết, thực hiện chiến dịch xóa đói nghèo toàn cầu, nhằm hưởng ứng thực hiện “Mục tiêu Thiên niên kỷ” do Liên hiệp quốc và Chính phủ Việt Nam phát động. CIFPEN có 1 thành viên trong ban điều hành của IFSN.

Các cơ quan và cộng đồng ở Việt Nam đánh giá thế nào về mạng CIFPEN?

An ninh lương thực và xóa đói nghèo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ Việt Nam trong quá trình hội nhập và phát triển, thể hiện qua các chương trình Định canh định cư, 135, 30a... Mục tiêu của CIFPEN được UB MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ, Bộ NN- PTNT, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, các Viện Nghiên cứu, Trường ĐH...quan tâm, khuyến khích, ủng hộ và trực tiếp tham gia.

Thời gian tới, mạng tập trung vào những hoạt động gì thưa ông?

Xây dựng kế hoạch chiến lược 5 năm (2010-2015) làm cơ sở cho việc đề xuất thực hiện các hoạt động của mạng. Xác định các vấn đề trọng tâm liên quan đến tình trạng bất ổn an ninh lương thực và nguy cơ đói nghèo và tái nghèo của các nhóm người nghèo, đồng thời thực hiện các hoạt động nhằm đề xuất các kiến nghị cho việc cải thiện chính sách và cơ chế thực hiện chính sách phù hợp hơn và đảm bảo ANLT bền vững.

Các chủ đề CIFPEN sẽ quan tâm và tập trung nỗ lực thúc đẩy là: Đào tạo và nâng cao năng lực cho các đơn vị thành viên, Phát triển nông nghiệp bền vững & khuyến nông, Giới - gia đình - sức khỏe & an sinh xã hội, Môi trường - Tài nguyên thiên nhiên, Giảm nghèo Nông thôn và biến đổi khí hậu, Sinh kế bền vững và tiếp cận thị trường.

Xin cám ơn ông!

TRẦN HOÀNG LINH - NGHIÊM THỊ HẰNG

Đang được quan tâm

Gửi bình luận