| Hotline: 0983.970.780

  • Áp dụng quy trình trồng lúa mới thống nhất cho cả vùng ĐBSCL, làm được không?

    Từ thực trạng nhiều quy trình giảm chi phí sản xuất lúa được triển khai tại ĐBSCL nhưng chưa mang lại hiệu quả rộng thì sự ra đời của một quy trình giảm chi phí sản xuất thống nhất cho toàn vùng ĐBSCL là điều cần thiết...

    Nông nghiệp Radio

Tự động
Xem thêm